Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no:47 22 September 1972. Parochie H.Oda. 18e Zondag na Pinksteren.'. Zondag: 8,30 uur leesmis voor Maria Thijssen-Derks, 10 uur Hoogmis voor Renier Swinkels, Jo en Antoinette Swinkels, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur weekdienst voor Jacob Arts. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Piet Janssen. Woensdag 8 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt- Burgers. Donderdag:8 uur leesmis voor Piet Janssen besteld door de bejaardenver eniging Vrijdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Piet Claessens en Mathilda van Megen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Prancina Cleophas- Spreeuwenberg. Zondag zal de ofierbus achter in de kerk staan waarin men een gift kan doen voor de medische missiezusters. Misdienaars. Saterdag: 19.30 uur W.Claessens- Ludo Arts. Zondag: 8.30 uur Crienen- J.Houben, 10.00 uur Theuniseen- van Soest, 11.30 uur Kapoen-Ver stegen^ Mgflispk® ferZU8t0rsEvenals vorig jaar zal er een kerkcollecte worden gehouden voor de medische missiezusters uit Imstenrade, en wel a.s. Zondag 24 September. Deze zusters doen baanbrekend werk op medisch gebied in de ontwikkelingslanden. Werk, waarvoor vaak de grote ontwikkelinghulp tekort schiet. B.v. met ontwikkelingsgeld wordt een ziekenhuis gebouwd, maar waar komt het geld vandaan voor medicamenten, beddegoed, kleren enz. Dit moet van particuliere bijdragen komen. Daarom doen de medische missiezus ters weer een beroep op IJsselateyn. Vorig jaar bracht de collecte f.150.- op, maar toe de vriendenkring nog langs de deur kwam was dit f.450. Zou het niet mogelijk zijn om dit bedrag oök bij de collecte to halen De medische missiezusters zijn er U danbaar voor. De vriendenkring v.d. med,missiezusters. Basisschool. ^0gen we jj hierbij namens Br.Vitus Bijvank van de karmelie ten harteïijk dankzeggen voor het feit, dat de verkoop van de missieka- lend-ers zit jaar zo'n enorm succes is geworden. In totaal zijn er 166 ka lenders verkocht, het vorige jaar 32. Ook dank aan het adres van de kin deren van de zesde klas voer hun geweldige activiteit dienaangaande. A.s. zondag wordt er aan de kerk gecollecteerd voor het Prinses- Beatrixfonds. Wij bevelen doze collecte ten zeerste aan, daar deze bes&emd is voor het gehandicapte kind. Op 5 October om 8 uur is er een bijeenkomst bij cafe H.van Asten voor alle dames die mee willen werken aan de uitwis-' seling. De kleutercursus wordt gegeven op Dinsdag 26 September en Dinsdag 30 October, en Woensdag 11 October bij camping Hubers, Réidsepeel, om 8 uur s'avonds.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1