Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 46. 15 September 1972, Parochie H.Qda. 17e Zondag na Pinksteren. Zondag8.30 uur leesmis vo^r de familie Derks- Airts, 10 uur Hoogmis vot Gerarda Peeters- Ewals, Peter Joh.Peeters en Petronella Loonen, 11.00 uur leesmis voor de Parochie. Maandag:. 8 uur maanddienst voor Maria Wismans- van Vegchel, Dinsdag: 8 uur weekdierst vot Piet Janssen, Woensdag: 8 uur leesmie voor Jacoba in 't Hulst- Deenen besteld door de buurt. Donderdag:8 uur maanddienst voor Piet Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmis vot Maria Wismans- van Vegchel besteld door de buurt, 10.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Linders-v-Well. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Peter Johannes Rongen. Mideienaara. ga^erdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens. Zondag: 8,30 uur W.Claessehs- 1.Aris, 10 uur Crienen- J-Houben, 11.30 uur H.Theunissen- P. van Soest. ë„£gchoq .8. Tijdens de komende- dagen zullen de kinderen van. de 6e klas bij komen aanbellen en vragen, of U een missiekalender wilt kopen. Wij hopen, dat zij dit niet tevergeefs zullen doen. De opbrengst van deze ver koop is geheel bestemd voor de missie, en wordt daarom warm bij U aanbevo len. Ondanks alle prijsstijgingen is de prijs van deze kalender toch ge handhaafd op f.3.50. De oproep voor medewerkers aan de tekstcommissie- heeft twee opgaven tot resultaat"gehadGaarne willen we met de jongerenmissen weer beginnen, maar dan zullen er toch nog wat meer medewerkers vot de tekst commissie moeten komen. Wie is er bereid om aan de voorbereiding van de jon gerenmissen mede te werken. Gaarne opgave bij A.Tielen, Peter-Janasenweg 18. Fanfare. koDJ9nae wee^ WOrdt het oude ijzer geperst dat vorige winter is opgehaald. Indien er nog inwoners zijn die oude matrialen hebben liggen, dan zouden we beleefd willen vragen om dit zelf te bezorgen bij P.Spreeu wenberg. De fanfare is er U erg dankbaar voor, maar de werkzaamheden op de bedrijven laten op dit moment niet toe dat de leden van de fanfare het zelf ophalen. Bij voorbaat hartelijk dank. L.V.B. De kleutercursus begint op 19 Sept. a.s. om 8 uur. Voor deze cursus worden de volgende dames verwacht, svp. preceis om 8 uursMevrJenniskens- v.Dijck, Arts-Derks,Arts-Tacken,Philipsen-ArtsSchepers, Bovee-Philipsen, vWylick-LindcrsJanssen-Boveev.Ass-Nooyen, v.Ass-Collin,Gevers-Vogels, Bastiaans, v.Zuilen, Geurts-J&nssen.Verheyen-v-d-DeverKommens-Rongen.Deze lijst is vcigens opgave opgesteld.Dan kunnen zich t/m 9 Oct. die dames op geven die graag naar de sociale scholingscursus gaan, tel.260, ook vot in lichtingen dit nummer s.v.p. Op 5 October a.E. bijeenkomst in cafe H. van Asten, vo ;r al die dames die mee willen werken aan het programma voor de uitwisseling.Wanneer U zelf nog iets van scbetjes of gedichtjes e.d. thuis hebt, zouden wij graag zien dat II deze meebrengt. zi0 vcrvoig.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1