Redactie: Boerenleenbank me.jaargang no: 43 25 Augustus 1972. Parochie H .Oda. 14e Zondag na Pinksteren Zondag; 8,3® uur leesmis voor de overleden familie van Hugten-Gulpen, 10,00 uur Hoogmis, jaargetijde voor Johanna v.d. Weyer- Mar tens, Catharina v.d. Woyer en zuster Gemma, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag; 8 uur maanddienst voor Godfried Puts. I.insdag! 8 uur maanddienst voor Peter Winnen. Woensdag! 8 uur weekdienst vo~r Piet Janssen. Donderdagt8 uur weekdienst voor Maria Wismans- van Vegchel. Vrijdag! eerste vrijdag van de maand, 8.00 uur leesmis voor de intentie van de familie Lemmens- Pcela, 14,30 uur huwelijksmis vo\r het bruidspaar Willems- Geurts. Misdienaars Zaterdag: 19.30 uur Theunissên- van Soest. Zondag; Kapoen- Verstegen, 10 uur L.Claeseens- Spreeuwenberg, 11,30 uur sens- Arts. Zondag is de bevelen deze S30 uur W.Claes- MIVA- collecte, bestemd voor de missie verkeersmiddelen. Wit sympathieke collecte gaarne aan. Maandag 28 Augustus zal met de derde en laatste groep Duitse jongeren welke dit jaar op het Duitse kerkhof werkzaam zijn weer een contactavcnd gehouden worden. Het is dit jaar het 10e jaar dat deze jongens en meis jes hierheen komen. Als afsluiting van deze 10 jasen willen we deze avcnd 3en bijzonder tintje geven en nodigen de jeugd van IJsselstcyn hf^rbij uit er. aan deel te nemen. MMgschoolU paar vacantieplannir.g van diverse mensen meestal reeds vroeg begint in de spreiding der vacanties over het gehele jaar intensie ver begint te worden", volgen, hier de vacanties en vrije dagen van het lo pende schooljaar 1972 -'73. Herfstvacantie 16 t/m 20 October. Kerstvacantie 25 Dec t/m 3 Januari. Paasvacantie 23 t/m 27 April "Hemelvaartsdag 31 Mei 1 Juni Zomervacantie 2 Juli t/m 1? Au&. Opmerking! In tegenstelling tot andere Pinksteren slechts é.<$n vrije dag, daar zomervacantie valt. Aangezien Pasen in de periode Kerstmis- Pasen een hele week gepland. St.Nicolaas 6 December Carnaval(hele week) 5 t/m 9 Maart Koninginnedag 30 April Pinkstervacantie 11 Juni jaren hebben we dit schooljaar met Pinksteren maar 3 weken voor de 1973 zeer laat valt en bijgevolg zeer lang is, hebben we daarom met Carnaval Dames van Usselsteyn. Als er voldoende leden zijn beginnen we weer met Heilgymnastiek in" Septemberonder leiding van Mevr. Beerkens te Venray. De gym is aangepast aan Uw leeftijd, en dus kan iedereen hieraan meedoen. Het is voor vrouwen van 40 tot 65 jaar, maar ook jongeren zijn van harte welkom. Veel beweging is goed voor hart en spieren en bovendien wordt je nog enkele pondjes kwijt. Het ie dinsdagsavonds in de school van 8 - 9 u. maar dit komt nog in IJKB. Aanmelden en inlichtingen bij Mevr.Baltissen tcl.no.268.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1