Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie Boerenleenbank e jaargang no: 42. 1"è 18 Augustus 1972. Par.ooh.le K.Oda. l?e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmia voor de Parochie, 1^ uur. Hoogmis voor G»dfried Pute en overleden familie. Maandag: 8 uur maanddienst voor Jaeoba in 't Hulst- Deenen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Maria Msmans- van Vegchel. Woensdag; 8 uur weekdienst voor Piot Janssen. Donderdagss uur maanddienst vor Cgriatiaan Gijabcrs. Vrijdag: 19»30 uur H.Mis voor de overleden en levende leden var. de fan fare bij het 25- jarig beataanafeest Zaterdag: 19.30 uur leesmis vc^r Gerard Janssen. Misdienaars. Saterdag: 19.30'uur L.Arts - P. van Soest. Zondag; 8.30 uur W.Claeseens- H.Theunissen, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uur Grienen- J.Houben, Weekdienst: W.ClaessOns- H.Theunissen. P&-~c-te-n-.Maandag 21 Augustus zullen de jongens en meis jes van het Duitse jeugdkamp bij het kerkhof een dag doorbrengen in ver schillende schapahuis wordt door s-teyn uit, familie's van IJsselsteyn. s'Avonds zal er dan in het Gemeen- een zogenaamde contactavond worden gehouden welke opgeluisterd de Tonjo's. We nodigen hiermede de grotere jeugd van IJssel- dus a.s. Maandag 21 Augustus om 8 uur in het Gemeenschapshuis. -- Voorgaande jaren waren neerd op KLAP, het jeugdtijdschrift wonderen. De opgave en verspreiding basisschool. Dit zal ook nu Weer zo ge abonnees geen kind(eren) op de basisschool hebban dus willen vragen, indien U zich voor de nieuwe jaar ven, of de abonnementsprijs a f,2.per jaar aan een kind uit de buurt zou willen meegeven vóór zaterdag 26 Augustus a.s. Dit geldt uiteraard ook voor de overige abonnees, waarvan wel een kind de basisschool volgt. Opmerking: In het TJNB. van vorige week is per abuis bij de klasseinde ling vergoten te vermelden: Klas 2a, Dhr. H.v.d. Heuvel uit Vlierden. diverse mensen in IJsselsteyn geabon- van het Pauselijk Missiewerk var. de hiervan heeft altijd gelopen via de zijn. Nu is het mogelijk dat i-soriraii- 1We zouden U willen opge- zitten, zou &ang Busdiensj^_Zuid Ooster. Qaarne attentie voor gewijzigde bushalten 2.0.met de motorraces. Evenals voorgaande jaren zal de dienstbus van de Zuid-Oos- ter tijdens de motorwegraces cp 19 en 20 Augustus niet via Heyde rijden, maar via de Deurneaeweg. De Bushalte op de kruising IJsselsteynseweg/ Rouwkuilenweg komt dan te vervallen, terwijl de bushalte nabij garage N.V. De Peelstreek wordt verplaatst naar de hoek aan de Jan-Poelaweg. De dienstbus zal n.l. rondom het Lovinckplein rijden en stoppen nabij cafe van Asten aan de Jan-Pcelsweg. Willen busreizigers uit IJsselsteyn net deze wijziging rekening houden. Boze wijziging geldt op Zaterdag 19 Augustus van 12.00 tot 21.00 uur, en op Zondag 20 Augustus van 10.00 uur tot 18,15 uur, Zeer voordelig te koop, 2 en gebr, weckflessen bij M.Keysers, Lovinckplein 6 1. Te koop: Rode kool, P.J, van Hoof, Kerkweg 3.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1