Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e Jaargang no: 41. 11 Augustus 1972, Parochie H.Oda. 12e Zondag na I-inks te ren. Zondag: 8,30 uur leesmis voor- Thomas Michels en Elisabeth Rongen, 10 uur. Hoogmis voor Gerard Betera en Maria Theunlscen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. 8 uur leesmis voor de overleden gamilie Arts- Jenniskens. jaargetijde voor Tiet Verheyen en Maria Litjenö. weekdienst voor Maria Wismans- van Vegchel, leesmis voor bijzondere intentie, weekdienst voor Tiet Janssen. uur leesmis voor Mar.ia Verhoeven en overleden familie. 8 8 Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag:8 frijdag: 8 Zaterdag: 19,30 Misdienaars, Zaterdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claeaaens, Zondag 8.30 uur Arts- W.ölaessens, 10 uur Knippenberg- Koonings, 113^ uur Kap pen- Verstegen. uur uur uur uur Basisschool. Aan alles komt een .einde, zo ook aan de vacantie. Op maan dag H Augustus starten we met het nieuwe schooljaar. De schooltijden zijn als voorheen, bigevolg van 8.45 - 12.00 uur, en van 1 .30- - 4.00 uur. Woensdags is de school om 12.15 uur uit. De klassenindeling is als volgt: Klas 1a Mej. M. Jenniskens uit Wanssum. Klas 1b Mej. R.Janssen uit Venray Klas 2b Mevr, A. Geilen- Janssen uit Kronenberg Klas 3 Dhr. H. Ahlera uit Hosst. Klas 4 Dhr, B. Loenen uit IJsselsteyn. Klas 5a Dhr. P, v.d. Kolk uit IJsselsteyn Comb,klas 5b/6b Dhr. P.Arts uit Merselo Klas 6a Dhr. W.Verschuuren uit IJsselsteyn Met ingang van het nieuwe schooljaar is als part-time leerkracht henoemd Mevr. T, van Dijek- Kwanten'uit Bergen. Opm.Willen de kinderen uit de klassen van Dhr. P.Arts (5b/6b) en Dhr. W.Verschuuren (6a) er aan denken, dat ze dezwemspullen meebrengen, i. v.m. het schoolzwemmen, dat maandag a.s; reeds begint. Motorcomitf IJsselsteyn. dinsdag 15 Augustus a.s. om 8.30 uur n.m. houdt het motorcomité IJsselsPayn een algemene comitévergadering in zaal Roelanzia (j.Bos) waar alle medewerkers en verdere belnagstellenden werden .uitgenodigd om de organisatie van de komende mutorwegracea op 19 en 20 Augustus te bespreken. Jongerenreis Passau. 24/7 tot 31/7 delen morgenavond) om HAL? te laten zien die'hij alles is vastgelegd.. - Bc deelnemers aan de jongerenrcia naar Passaa van we mede dat Jos Custérs Zaterdag 12 Augustus('dus ZEVEN in cafe J.Bos aanwezig zal zijn 01 de foto' op doze reis heeft gemaakt. Kom zijn even om kijken hoe s L.V.B. Op dinsdag 15 Augustus is er weer de jaarlijkse wandeling. We ver trekken om half 2 aan de kerk en we wandelen in de Schaiksebossen tot +4.00 uur, daarna koffietafel. Opgave zo speodig mogelijk, doch uiter- Tijk tot maandag voor de middag, tel. 04785 - 290

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1