Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 40. ÉMPJ 4 Augustus 1972. Parochie H.Oda. 11e Zondag na Pinksteren. 2ondag: 8.30 uur leeemis voor Maria Wisraans- van Vegchel besteld door de familie Jenniskens- Poels, 10 uur Hoogmis voor Johannes Pes ters en Egberdina van Asten,11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Louis Janssen en Anna Heiligers, Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Piet Janssen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Maria Wismans- van Vegchel. Donderdag:8 uur gesticht jaargetijde voor de overleden familie Philipsen- Groetelaars. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Maria Winm»,n«- van Vegchel besteld door door de L.V.B. !!fi.?.4,i9:tiaar aZaterdag: 1^.30 uur Kappen- Verstegen. Zondags 8.30 Uur Fleurkens- van Gassel, 10 uur Spreeuwenberg- L.Claessens, 11.30 uur Arts- W.Claessens. Fanfare 1. RepetitieDe eerstvolgende repetitie van de muzikanten is niet op maan dag, maar op WOENSDAG 9 Augustus om 8,30 uur n.m. Natuurlijk is dan weer iedereen'aanwezig na ae twee vacantieweken. 2. FeestcommissieNa voornoemde repetitie 10.00 uur) is er een verga dering van 'de feestconur.issie 25- jaar jubileum. Alle leden van deze com missie worden dan aanwezig verwacht. Feestviering 25- .jarig bestaan: We maken de inwoners van IJsselsteyn er reeds nu op attent dat de feestviering van het 25- jarig bestaan van de fanfare zal worden gehouden op 25, 26 en 27 i-ugustus. Nadere program ma- aankondiging volgt nog, maar reeda nu wil Ten we mededelen dat op Zaterdag 26 Augustus een Beierse Avond wordt georganiseerd waarop de "DRIB DONKEN BLAASKAPEL" uit Den Dungen zal optreden. Deze klaaskapel is kampioen 1972 van Nederland bij de blaaakapellenmuziek, zodat goe de muziek ia gjwaarborgd Motorwegr ace IJsselsteynen 2<3 Augustus zullen weer de motorwegra ces onder ausp, van de K^N.lVl.V. worden georganiseerdMogen we weer een beroep doen op vele vrijwilligers om deze wedstrijden mee te organiseren. Boerenle enbankverzoe]c van &e l.L.T.B., heeft de Boerenleenbank ook de huisBlachtingsverzekering overgenomen, zodat U zich voor verzekering van vee voor huisslachting voortaan t^t de bank dient te wenden. Voorts vermelden wij nogmaals het telefoonnummer van onze verzekeringsadviseur de Heer Jan van Lipzig, voor het geval dat U in het weelend dringend een verzekering moet afsluiten, b4v. een autoverzekering of bromfietsverzeke ring: 'M789-1454. Wel willen wij U vragen om hem alleen in dringende geval len te bellen en do normale zaken steeds te doen via ons kantoor.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1