Y sselsteyns Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 3& JERA'70 21 Juli 197?. Parochie H.Oda. 9c Zondag na Pinksteren. Zondag: 8*30 uur leeamis voor Mathijs Derikx, 10 uur weekdienst- voor Maria Wioman3- van Vegchel, 11 30 uur jaargetijde voor Johan nes Verlinden. Maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag is er deze week geen H.Mis. Vijdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van den Berg- Spree- uwenberg 19.30 uur leesn.io voor Piet Verheven en Maria Litjens. MiaciiG naars Zaterdag: 19.30 uur Arts- W.Claeeaens. Zondags §,30 uur Knip penberg- Koonings, ,0 uur Kappen- Verstegen, 11.30 UUP Fleurkens- v.Gassel. NIEUWS. —7KINDERVACANTIEWERK. Enkele noodzakelijke aanteke ningen: Vertrekplaats elke rnurgen vanaf parkeerruimte vóór de kerk. Vertrektijd: Maandagmorgen 9.00 uur, Dinsdag t/m Vrijdag 8,30 uur. Vervuer per Zuid-Oosterbus. De deelnemers zijn/ongeveer 16.30 uur thuia De hoofdleiding heeft na langdurige onderhandelingen met het gemeentebe stuur een subsidie voor het totale vervoer verknagen. Dit betekent dus., ouders, dat U per kind da f.p.buskosten niet hoeft te betalen. Het ge meentebestuur heeft nagenoeg echter de complete overige subsidie, noodza kelijk voor de totale organisatie ingehouden. Derhalve bevelen wij ten zeerste de jaarlijkse ^erkcollecte aan. Verleden jaar bracht deze te IJa- selsteyn zegge en schrijven f.90.op, terwijl Oostrum b.v. met slechts ets meer dan de helft van het aantal kinderen hier meer dan f.150.bij eenbracht. Bij deze nogmaals vragen wij om Uw bijdrage aan de kerkcollec- te tijdens de H.Missen van Zaterdag 29, en Zondag 30 Juli. Kindermiddag. Zaterdag 22 Juli. Zaterdagmiddag kunnen in totaal 40 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaai onder leiding van 4 (of 5) meisjes, t.w. José Keysers (uit Lieasel), Netty Jaspers, Annie Gijsbers en commis3ieleid ster Elly van Haperen, een gezamelijkc speelmiddag meemaken(eventueel nog Netty PeetersVerzamelplaats is de parkeerplaats vóór de kerk. Vertrek tijd naar Camping Hubera, half twee u.30 uur). De deelnamekosten zijn f,1.per kind, waarbij dan wel 1 consumptie is ingegrepen (Ook bij regen gaat deze middag door). VLAGVEROVEREN, Zaterdag 29 Juli. Voor de jongens en meisjes die in het schooljaar i§72-73 de 5e en 6e kla3 L.O. volgen wordt gedurende deze mid dag een sportief spel, Vlag-veroveren- gespeeld (in bossen). In totaal kunnen er 50 deelnemers zijn. Verzamelplaats, parkeerplaats voor de kerk en cafe van Ham, Timmermnaasweg 76. Vertrektijd per fiets vanaf de kerk 1.30 uur, vanaf cafe van Ham 2 uur. Deelnamekosten zijn per kind 50 et. De winnende groep bij dit de gehele middag vullende spel, krijgt als be loning voor hun organisatietalent., inzicht en krijgsverrichtingen de oor logsbuit, terwijl ook de verliezers niet alleen met een onvoorwaardelijke capilulatie huiswaarts gaan. Dit is niet een typisch jongensspel zoala vele ouders menen. Het is een rollenspel, waarbij zowel jongens als meisjes hun organisatietalent ten volle kunnen benutten. verder

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1