l I Ysselsteyos Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 37 c üHf iïfl fiï rr) 14 juli 1972 ïSSêiStt^s^ieuwsUlad^et^een^nieu^gezicht Sinds de overgang van de redaktie naar de Boerenleenbank heeft Y.N.B. zich beholpen met een tijdelijke "kop", maar nu het nieuwe bankgebouw gereed is gekomen, is er voor gezorgd dat Y.N.B, een nieuw gezicht heeft gekre gen. Naast een duidelijke aankondiging treft U hierop een afbeelding aan van het nieuwe bankgebouw, met de kerk als achtergrond. Hiermee is aange geven dat de redaktie wordt gevoerd door de Boerenleenbank, maar dat het blad wil zijn een algemene informatiebron voor geheel Ysaelsteyn'. Mogen we de hoop uitspreken dat Y.EUB. in zijn nieuwe jasje nog lang voor de wekelijkse informatie kan zorgen. Parochie H-.Oda> 8e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.50 uur leesmis voor Praneisca Clephas- Spreeuwenberg, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.50 uur leesmis voor Gerard Vullings. Maandag: 8 uur leesmis, weekdierst voor la'ria Wismans- van Vegchel* Dinsdag: 8 uur leesmis voor Gerard Deters en Maria Theunissen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen- Mans en Jac. Donderdag:8 uur leesmis voor intentie van de familie Verheyen- Verstegen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerrit van Dijck. Zaterdag: 19.50 uur jaargetijde voor Victor Luyten. Misdienaars. Saterdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens. Zondag: 8.50 uur Arts- WClaessens10 uur Knippenberg- Koonings, 11.50 uur Kappen - Verstegen. Deelnemers reis Pass au.^eelneirers aan £e reis (jongerenreis) naar Pas- sau willen we er nog opmerkzaam op maken om UITERLIJK dit weekend de reis- som te voldoen. Er zijn in de bus nog twee plaatsen vrij. Indien er nog jongeren zijn boven 16 jaar) die mee willen, dan kunnen ze zich nog dit weekens opgeven bij A.Tielen, Peter- Janssenweg 18, Tegelijkertijd dient dan de eigen reisbijdrage ad f.150.te worden voldaan. De reis naar Fas sau duurt van maandagmorgen 24- Juli t/m maandag 51 Juli, welk uur we dan thuis komen is momenteel nog niet bekend. P.D.V.iIJsselsteyn. Uitslag vlucht Saissons 25 Juni 1972, aankomst 1e duif 10.29.11 uur, laatste duif 10.4-8.15 uur. H.v.d. Eynde: 1-16e pr. M.Arts: 2T10e pr. P.Arts: 3-1'2e pr. G.Cuppen: 4-6 e pr. J.Derix: 5-13© pr. A, van Asten: 7-14e pr. J.'tf .Hendrix: 8-11e pr. Jac.Hendrix: 9-15e pr. Vlucht Chatteroux, 24 Juni 1972, aankorest 1ë duif 7-26.45 uur, laatste duif 13.04.37 uur. M.Arts: 1-8e pr. H.Holthuizen: 2-4-9e pr. G.Cuppen: 3-5-7® pr. A. van Asten: 6-10e pr. Vlucht Danmartin, 2 Juli 1972, aankomst 1e duif 12.46.57 uur, laatste duif 12.59»42 uur. J.Derix: 1-9e pr. J.Arts en Zn.: 2-8-18e pr. M.Arts: 3® pr. J.W.Hendrix: 4-5-6-13-17® pr. J.v.d. Eynde: 7-10e pr. G.Philipsen: 11-16 19® pr. A. van Asten: 12e pr. H.v.d. Eynde: 14-20e pr. G.Cuppen: 15e pr. sr—t ,-JB 'I II!

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1