IEUWS QjLAD G EEDAKTIE: BOERENLEENBIEK tel. 04-785-557 7 dull 1972 10e JAARGANG no.36 Parochie H.Oda. 7e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Jacoba in 't Hulst- Deenen, besteld door Wed.Jacobs- Jana, 10 uur hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor het slagen voor een examen. Maandag: 7.30 uur maanddienst voor Peter Winnen. Dinsdag: 8 uur geen mis. Woensdag: 8 uur geen mis. Donderdag:8 uur jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria Winnen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Jacoba in 't Hulst- Deenen besteld door de bejaardenvereniging. Zaterdag: 19.30 uur gestichte leesmis voor Peter Joh. van Lipzig en Elisabeth Verhoeven. Misdienaars. Saterdag: 19.30 uur van Gassel- Fleurkens. Zondag: 8.30 uur Spreeuwenberg- L.Claeasens, 10.00 uur Arts- W.Claessens, 11.30 uur Knippenberg- Koonings. Xe-9.Yerz.efcgriftgjn verband met de verlaging van de veeprijzen is door het bestuur besloten om 10 minder uit te betalen bij voorkomende schadegevallen ingaande 1 Juli 1972. P.D.V. Huiszoekera├╝itslag viuch-t Chateroux, 24 Juni 1972, aankomst 1e duif 16.13.07 uur. H.Janssen: 1-10e pr. P.M. 4e pr. G.binders: 5-8-13e Vlucht Saissons 25 Juni 1972, aankomst J.Janssen-V.1-3-4-9-15-16-17-22e pr J.Cox: 5-S0e pr. A.Hendriks: 6-27e pr. M.Janssen: 13e pr. J.Custers: 14e pr.Chr. Hellegers: 19e pr. 29e pr. A.Rongen: 21-25e pr. J. van Soest: 24-32e H.Hendrix: 31e pr. Cox: 2e pr. J.Janseen-V.3-9-12e pr. J.Custers: 6-14e pr. Comb. pr A.Rongen: 11e pr. 1e duif 10.27.45 uur. G.binders: 2-7-8-l0-18-26e pr. 11e pr. P.M.Cox: 12- H. van Ass: 20-23- pr. H.Janssen: 28e pr. Boerenleenbank. Aan onze rekeninghoudersBij deze willen wij U.vragen om even na te gaan of de contante posten van VRIJDAG 30 Juni, juist op Uw rekening zijn geboekt. Op deze dag is n.l. een kasverschil geconsta teerd dat niet kan worden achterhaald. Het kan ook mogelijk zijn dat een kaskwitantie per abuis mee naar huis is genomen. Mocht U enige onjuiste kasboeking op die dag constateren, dan willen wij U vragen om met onze bank contact op te nemen. Bij voorbaat dank. Te koop: diepvrieskast210 li ter, preiplanten en nieuwe aard appelen. H.Philipsen, Puttenweg 17b. Te koop: een weidepomp, Utina M. en verloren een groene korte jack. t.t.b.b. G.Thoone, Meerslsepeel 3 tel.222

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1