'ÏSSELSTEYNS IEUW S 10e JAAEGANG no.35 30 juni 1972 Parochie H.Oda-, 6e Zondag na Pinksteren. Zondags 8.30 uur jaargetijde voor de overleden ouders Smeets-Janssen, 10.00 uur Hoogmis voor Gerarda Peetere- TSwala, 11.30 uur lees- mis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Harrie Poels. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Catharina van Lipzig-Geur'ts en Maria van Lipzig- Willemse. Woensdag: 8 uur weekdierst, voor Jacoba in rt Hulst- Deenen. Donderdag;8 uur leesmis vo^r Gorard Vullings. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Gerard en Willy Puts. ftft.ie.^,ar,a_^. Saterdag: 19.30 uur Kappen- Verstegen. Zondag: 8,30 uur Kleurkens- van1 "Gasse1, 10 uur Spreeuwenebrg- L.Claessëna, 11.30 uur Arts- W.Claessens. Zondag zullen de misdienaars na alle missen een bijdrage vragen voor hun "potje" om het door hen verdiende uitstapje te financieren. gageBf^aatiekelul^ Ds vaoantle van de club op maandag, is van Maandag 3 Juli tot Donderdag 17 Augustus. M.i.v. het nieuwe schooljaar is de gymles verschoven van maandag naar donderdag. Bij voldoende deelname starten wij dan met 2 groepen; Nadere gegevens worden nog in IJNB, be- kens gemaakt. P.D.V. Huxszoekersuit3lag viUCht St.Vincent, 17 Juni 1972, aankomst 1e duif 13.05 uur, M.Janssen: 1-5-6e pr. J.Jansser.-V.2-3-1 Oe pr. J,Ousters: 4e pr, G,Bin ders.: 7e pr. H. van Asss 8e pr. Chr. Hellegers: 9-11e pr. Uitslag vlucht Orleans, 17 Juni 1972, aankomst 1e dtiif 12.32 uur. G.Linderss 1-2-5-4-5-9-14-22e pr. H.Janssen: 6-9-12-16e pr. J.Janseen- V.: 7-10-11-13-19-20-23-24e pr.P.M. Cox: 15-25e pr. H. van Ase: 17-28e pr.Comb. WW.: 18e pr. J. van Soest: 21-27e pr. II.Hendrix: 26e pr. Uièalag vlucht Melun, 11 Juni 1972, aankomst 1e duif 10.58 uur, J.Janssen: '1-3-4-6-16-18-22-28~30-32e pr. G.binders2-5-8-20-21-24e pr. Comb. WW.:7-17-31e pr. H.Janssen: 9-10-11 -13e pr. H. van Aes: 12-14-34-e pr. M.Janssen: 15e pr. M.Houben: 19e pr. P.M.Cox: 23e pr. J.Custers: 25-27e pr. H.Hendrix: 26e pr.Chr. Hellegers: 29e pr. B.Linders: 33e pr. IJeselateyn. uitslag klucht Oreans, 17 Juni 1972, aankomst 1e duif 12.36.09 uur laatste duif 12.54.23 uur. J.Derix: 1e pr. J.v.d.Kynde; 2-4-7e pr. G.Cuppen: 3-9-12e pr. Jac.Hen- drix: 5-6e pr. H,Koonings: 8e pr. J.W. Hendrix: 10-*13e pr. H. Holt hui zen: 11e pr. P.Arts: 14-15e pr. Uitslag vlucht Quevy18 Juni 1972, aankomst 1e duif 8.48,30 uur, laat ste duif 9.03-10 uur. J.Y.ö. Bynde: 1e pr. J.W. Hendrix: 2-4-8-9-15e pr. M.Arts: 3-l6e pr. J.Derix: 5-6e pr, P.arts: 7-1 Ie pr. G.Philipsen; 10-14e pr. H.Koonings: 12e pr.J.Arts en Zn.: 13e pr. G.Cupnen: 17e pr. Vlucht St.Vincent, 17 Juni 1972, ank.1e duif 12.36.04 u.zaterdag, laatste duif zondag 8.19*16 u* G.Cuppen 1e pr. J.Camps: 2-6e pr.J.Derix: 3-4e pr. A. van Asten: 5-7-8e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1