SSELSTEYNS IEUWS ISl ad Redaktie: Boerenleenbank. tel.04785-557 25 juni 1972 10e JAARGANG no. 34. Parochie H.Octeu 5e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8,30 uur leesmis vo-t de overleden familie Derks- Arts, 10 uur Hoogmis vom de Parochie, 11.30 uur jongerenmis voor Leo- nardus Maessen en Anna Mooren. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Jacoba in 't Hulst- Deenen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Donderdag:8 uur maandöienst voor Jacoba in t Hulst- Deenen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen- Verstegen, Zaterdags 19.30 uur leesmis voor Jacoba in t Hulst- Deenen, besteld door de b.V.B. Misdienaars. Zaterdag: 19-30 uur Knippenberg- Koonings. Zondag: 8,30 uur Kappen- Verstegen, 10 uur Ple.urkens- van Gassel. Zoals algemeen bekend gaat de Heer Steverink IJsselsteyn verlaten door zijn benoeming als leeraar te Enschede, Op donderdag 29 Juni zullen we officieel afscheid van hem nemen. Om 1.30 uur zullen de schoolkinderen in het Gemeenschapshuis afscheid nemen, terwijl s'avonds om 8 uur in het Gemeenschapshuis een afscheidsavond zal worden gehouden waarop wij iedereen hiermede uitnodigen. 9TI&9r'rO.?Imogen we even herinneren aan de bijeenkomst tot besluit vannhet seizoen 1971-72, op HEDENAVOND, vrijdag 23 Juni. om 8.00 uur in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen aanwezig. De wekelijkse repetitie is normaal op zaterdagavond om 6.15 uur. t YB -- De kaartjes voor het optreden van de Boertjes van Buuten liggen klaar bij Mevr. Hendriks- Verhoeven, Litsenbergweg, dus niet aan de kas sa zoals eerder vermeld. Het optreden begint om 6.00 uur op 24 Juni 1972. Op zondag 25 Juni is in Geysteren om half 2 s'middags een grote histo rische optocht van Het Gilde. Tevens is er voor de kinderen een poppen kast en een draaimolen. Dus ook aan hun is gedacht voor een goed vermaak. Telefonische inlichtingen nog te verkrijgen bij Mevr. Jenniskens-Poels tel. 04785 - 260. Trimmen_enwandelen., woensdag 28 Juni 1972 wordt er een 2e trim- of wandeltocht gehouden, op een ander parcours als de vorige keer. Deze keer ia de start bij cafe van Ham (tegenover Duitse Kerkhof), om .18.00 uur, 18.30 uur en 19.00 uur, heteiridpunt i-s op dezelfde plaats, waar dan een consumptie wordt aangeboden op vertoon van de startkaart. Inschrijf geld f.1,-- per persoon boven 16 jaar, beneden 16 jaar GRATIS. Be baten zijn bestemd voor het oprichten van een plaatselijke trimbaan in de toekomst. Ongeacht het weer, deze tocht gaat altijd door III. ^■9.(lPe.ri:1.g.^flkop dinsdag 27 Juni a.s zal het kantoor van de Boeren leenbank NA DE MIDDAG gesloten zijn. Mogen wij IT vragen hiermede reke ning. te houden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1