wl SSELSTEYNS IEUWS CS LAD Redaktie: BOEKEKEEENBMK tel,04785-55? 16 juni 1972 10e JAARGANG no.55. Parochie H.Qda. 4e Zondag na Pinksteren, Zondag; 8.30 uur leesmis voor Gerardus Vullings, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11,30 uur leesmis voor Christiaan Gijebers be steld door de buurt. Maandag; 8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. Dinsdag; 8 uur leesmis voor Gerard Deters en Maria Deters— Theunissen. Woensdag; 8 uur leesmis voor Peter Joh, Philipsen. Donderdag:8 uur weekdienst voor Jacoba ir. 't Hulst- Deenen. Vrijdag; 8 uar leesmis voor Gerrit van Dijck. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Martinus Strijbos. Misdienaars. Saterdag; 19.30 uur Arts- W.Claessens, Zondag8.30 uur Knippenberg- Koonings, 11 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uur Fleurkens- van Gaseel. Zondag is er een grote landelijke aotie waarin een beroep wordt gedaan op de Nederlandse bevolking om ateun te verlenen aan het zwaar-geteis terde Bangla- Desh. We zullen de offerbus voor dit doel achter in de kerk gereed zetten. ong r nkp-_r_.i ^epetitie. De repetitie is dit weekend op ZONDAG 18 Juni, s'morgene om HALF ELF in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen aanwezig. SlotbijeenkomstOp vrijdag 23 Juni zullen we een slotbijeenkomst hou den vanTTet seizoen '971-72, waarop we allen verwachten, die op een of andere manier medewerking aan de jongerenmis verlenen. Ook verwachten wij ALLE leden van het jongerenkoor. Dub op VRIJDAG 23 Juni gaarne al len aanwezig om 8.00 uur n.m. in het GemeenschapshuisWe zullen trach ten aan deze sloWijeenkomst een feestelijk tintje te geven, terwijl voorts zal worden gedebateerd over de voortzetteing van de jongerenmis. Fanfare^0gen we n0g even herinneren aan het maken van de groepsfoto op ZONDAG 18 Juni as. na de Hoogmis (10.45 uur) bij het Gemeenschaps huis. Alle leden, bestuur, muzikanten en drummers, worden dar. aanwezig verwacht", 'want alleen dan kan een goede foto worden gemaakt. Men wordt aanwezig verwacht in uniform en met instrument terwijl de muzikanten worden verzocht om het marsboekje mee te. brengen. TPT? A 70 --Kindervacar.tlewerk, De deelname is gewoonweg geweldig. Wat de kerkdorpen betreft zijn het in totaal 538 kinderen. IJsselsteyn heeft hierin het leeuwenaandeel (zoals het ook behoort) met 111 kinderen, t.w. 62 jongens en 49 meisjes, en is hiermede het einige dorp dat boven de 100 komt. Om het kindervacantiewerk te laten welslagen zijn er leidsters en leiderB nodig die met deze jonge jeugd van maandag 25 Juli t/m vrij dag 28 Juli een gezellige vacantieweek wil1en beleven. Alleen al voor de IJsaeleteynse jeugd zijn er 10 leidsters en/of leiders nodig. Vereist is; minimaal 16 jaar, goed met kinderen om kunnen gaan, goed in teamver band kunnen werken. Voor de gehele gemeente Venray zijn in totaal 90 leidsters of leiders no dig. Iedereen die graag een week wil meewerken kan zich opgeven bij Mej- Tr, v.d. Leeuw, IJoselsteynseweg '07, tel.505.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1