TE YN S IEUW5 0 5 D tol.M785-557. 25-JAAR FANFARE »DEPEELKLANK" Redaktie: BOERENLEENBANK 9 juni 1972 i0e JAARGANG no. 52 Parochie H.Q&a. 3e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leeEmis voor Leonard Phillpsen, 10 uur Hoogmis troor de Parochie, 11.30 uur jongerenmis, Thema: Wat is geluk Maandag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Godfried Puts, besteld do^r de huurt. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders Nellen- Hutten Donderdagss uur weekdienat voor Jacoba in 't Hulst- Deenen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerard Beters en Maria Deters-Theunissen, Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Frans van Soest en Anna van Bracht. Zaterdag19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claeeaens. Zondag: 8.30 uur Arts- W.Ölaessens, 10.00 uur Knippenberg- Komings, ..6.Zaterdag 10 Juni is de repetitie om 6.15 uur in hef Gemeen schapshuis. Zondag 11 Juni ie er een jongerenmis, terwijl op zondag "25 Juni de laatste jongerenmis van dit seizoen wordt gehouden. Zorg allen zowel op de repetities als in deze laatste twee jongerenmissen van dit seizoen aanwezig te zijn. Aan alle Inwoner a van IJa- selsteyn. Dit jaar viert onze fanfare het 25- jarig bestoansfeeatDaar om zullen op 25, 26 en 27 Augustus feestavonden worden gehouden in het Gemeenschapshuis. U zult hiervoor middels een persoonlijke brief nog v/or den uitgenodigd. Tevens zal in deze brief Uw aandacht werden gevraagd voor een speciale manier om onze fanfare te steunen. Door het storten van f.10.of meer wordt U namelijk als begunstiger vermeld in het programmaboekje, dat bij deze gelegenheid zal"worden uit gegeven. Wij vertrouwen er op dat alle inwoners vs.n IJsselsteyn van deze gelegenheid gebruik zullen maken, temeer daar wij dit jaar geen rondgang hebben gehouden met ere- en donateurskaarten. Houdt U deze data alvast vrij 111 FanfareHet maken van een groepsfoto i.v.m. het 25- jarig beataansfeest zal niet zijn op Zondag 11 Juni, maar op Zondag 18 Juni, DIRECT NA DE HOOGMIS, Het is natuurlijk gewenst dat ieder lid op deze foto voorkomt, zodat we bestuur, drummers en muzikanten dringend vragen om die zondagmorgen vrij te houden hiervoor, en om 10.45 uur aanwezig te zijn in het Gemeenschaps huis. Dus ZONDAG 18.JUNI, groepsfoto. Na het^rnaken van deze foto is de eerstvolgende vergadering van. het feestcomité viering 25 jaar fanfare. Vacantie voor voogdijkinderen. pe 3j_rec^e van het "Sterrenhuis" te Heer len zoekt, evenals in vorige jaren, gezinnen die bereid zijn, om óón van de kinderen (voornamelijk meisjes) van 4 tot 12 jaar, in de periode van 19 Juli tot 10 Aug. voor vacantie op te nemen. Op te geven bij de Adj Directrice, Mej.R.üyting, tel.045-413995, of bij W.Janssen, IJsselsteyn, tel.no.210, vóór Zondag a.e.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1