SSELSTEYNS IEUWS REDAKTIE: BOERENLEENBANK tel. 04785-557. 12 mei 1972 10e JAARGANG no. 28. Parochie H.Oda. 7e Zondag na Pasen Zondag: 8 uur leesmis voor Gerardus Vullings, 9 uur leesmis waaronder eerste H.Communie der kinderen, 10 uur Hoogmis voor de Paro chie, 11.30 uur leesmis voor Jac. Janssen. Maandag: 8 üUr maanddienst voor Peter Winnen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Godfried Puts. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Christlaan Gijsbers. Donderdag:8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de familie Vergeldt- Custers, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Broeren- Custers. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor d*e overleden familie Koppens- v.d.Broek. Misdienaars. za-fceraag. Arts- W.Claessens. Zondag: 8 uur Knippenberg- Koo nings, 9 uur Kappen- Verstegen, 10 uur Fleurkens- van Gassel. Weekdienst Knippenberg- Koonings. We vestigen nog eens de aandacht op de aanvangsuren van de missen. A.s. zondag n.l. 8 en 9 uur, in verband met de eerste H.Communie. Vriendelijk verzoek om te vlaggen. Op zondag 14 Mei a.s. is de eerste communie van de kinderen. Evenalsvoorgaande jaren worden de kinderen met de fanfare feestelijk naar de kerk gebracht. Het wordt zeer op prijs gesteld als de bewoners langs Puttenweg en lovinerkplein dan de vlag uit steken. Zondag 14 Mei a.s. fanfare en drumband om uiterlijk KWART VOOR NEGEN aan het Gemeenschapshuis voor begeleiding communicanten. De repetities van de fanfare zijn de komende weken: dinsdag 16 Mei en* dinsdag 23 Mei, telkens om half negen in het Gemeenschapshuis. Dus de ko mende weken op dinsdag i.p.v. maandag repetitie. L V B Het kienen is niet op maandag maar op woensdag 17 Mei a.s. om 8 uur bij H. van Asten, dit in verband met de ouderavond van de school. Op 18 Mei a.s. is de kringbedevaart naar Oostrum, deze avond begint om 8 uur met een H.Mis. Hiervoor moet voor eigen vervoer gezorgd worden. Voor het uitstapje is de bus vol, vertrek op 2.3 Mei a.s. om half 9 aan de kerk. ^Hwy^frbpndinlevering vacantiezegels. Op dinsdag 16, en woensdag 17 Mei is de jaarlijkse inlevering'van vacantiezegels, van 6-9 uur n.m. Maak zelf eerst een .g-oede telling van het aantal zegels en het bedrag, dit vergemakkelijkt de verzilvering. Scheur geen zegels uit het boekje, maar laat dit over aan de Plaateselijke vertegenwoordiger De inlevering is bij P.Janssen, Pater- Tulpstraat 8, IJsselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1