5SELSTEYNS ÈXJIEUWS Tm 1WLAD. Redacties Boerenleenbank. Tel.: 04785 - 557. .5 Mei 1972. Jaargang 10. no.27. Parochie H.Oda. 6e Zondag van Paaen. Zondags 8.30 uur leesmis voor Johanna Aerts- Barten, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Simon lemmens. Maandag; 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Louis en Harrie Arts. Woensdag; 8 uur leesmis vot Victor Luyten. DonderdagiB uur leesmis voor de overleden familie van Soest- Moors. Vrijdag; 8 uur leesmis voor Jan Mathijs Smeets en Emilia Janssen. Zaterdag; 19.30 uur leesmis voor Gerard Janssen. Misdienaarsv zaterdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens. Zondag; 8.30 uur Arts- W.Ölaessens, 10 uur Knippenberg- Koonings, 11,30 uur Kappen- Verstegen. Binnenkort wordt de premie geheven van de Mei- schat ting, en de premie van de bijschattingen van Januari tot Kei, De pre mie voor de Mei- schatting bedraagt 1/4 voor de koeien en pinken, ver der ia door het bestuurnbesloten om de koeien die na 1 Januari 1972 door de verzekering werden overgenomen, en die bij verkoop meer hebben opgebracht als aan de leden moest worden uitbetaald, dit aan de betrok ken leden terug te betalen. Wandel--Of _trimtochtveQ_er verzoek wordt a.s. Woensdag 10 Mei 1972 in IJsselsteyn een wandel- of trimtocht gehouden. Deze tocht gaat over binnenwegen door de Peel 8 km.). De startplaats is bij camping "De Heidsepeel" (H.Hubers), om 6.30 uur en 7.00 uur n.m. (in 2 groepen). Aanmelding een kwartier voor het vertrekuur bij de startplaats. Inschrijfgeld vanaf 16 jaar f.1.per persoon, beneden 16 jaar vrij. Degenen die atartgeld betalen ontvangen na voltooiing van het parcours een kop koffie grati3. Voor de liefhebbers geldt dus weer het devies; TRIM PIT lil II sverejjenk aan de vergadering op 16 Mei a.s. bij II. van Asten om 8 uur n.m. Wij verwachten U öok. ATTENTIE, ATTENTIE. Zondag 7 Mei a.s.; GRANDIOZE VERKOOP, in het Gemeenschapshuis, van de foto's, groot formaat, welke gemaakt zijn ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van IJsselsteyn. NIEMAND MG DIT MISSEN. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de IJsselsteyr.se verenigingen, aanvang 12.00 uur. Dit is de laatste kans om nog wat geschiedenis van IJsselsteyn te vergaren. De foto's zijn tentoongesteld vanaf 11.00 uur v.m. Wij verwachten een vol Gemeenschapshuis. Comité 50- jaar IJsselsteyn. V"gp*yg7'*7pV"£bv»"^ Cf

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1