LAD REDAKTIE BOERENLEENBANK tel 04785-557 28 april 1972 10e JAAHGANG no.26 Parochie H.Oda. 5e Zondag van Pasen» Zondag: 8.30 uur leesmis voor Gerard Vullings besteld door zijn petekind Geeky, 10 *aur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jongerenmis voor zekere intentie. Maandag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest-Swinkels en overleden fami lie Smedts- Dings. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus en Theo van de Ven. Woensdag: 8 uur leesmis voor de familie Geurts. Donderdag:8 uur leesmis t.e.v. H*Gerardus v.d. fam. Wismans- Verstegen. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur gesticht jaargetijde voor Mathias van Asten en Petronella Pouwels, 15.00 uur. H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Stiphout- Poels. Zaterdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Keysers- Geurts, 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg. Misdienaars19.30 uur van Gassel- Fleurkens. Zondag8.30 uur Spreeuwenberg- L.Claeseens, 10 uur Arts- W.Claessens. Vandaag is de Zondag voor de Oosterse Kerken, waarvoor een bijdrage ge vraagd wordt bij de collecte. T V *R - Willen de dames en heren van het zwemmen weer aan het lesgeld den ken. Dit bedraagt voor deze maand f.12.50. Voor de cursus, "Goed verzorgd van top tot teen" zijn nog enkele plaatsen vrij, opgave tel.509. A.s. maandag kienen bij H. van Asten. Op maandag 24 April werd onze vergadering bezocht door 140 dames. Aan al len dank voor hun aanwezigheid, dank ook aan de L.L.T.B„, en aan Mevr.Vol*- lenberg voor de goede steun aan onze kas. op 23 Mei a.s. wordt een uitstapje gemaakt naar Haarzuilen en omgeving. Voor een gezamelijk diner wordt gezorgd. Opgave zo spoedig mogelijk, uiter lijk 5 Mei 1972, tel.04785-260. Damesgymnastiekclubi.v.m. koninginnedag vervalt de les op Maandag 1 Mei. De eerstvolgende les is op Maandag 8 Mei, van 8 tot 9 uur nm. a.s. maandag 1 Mei hebben de kleuters geen school. tpq nffi "pp Op dinsdag 2 Mei a.s. worden bestuur, drummers en muzikanten om kwart voor 9 aanwezig verwacht in het Gemeenschapshuis, voor een serenade Boerenleenbank. De repetitie van de fanfare is deze week op Woensdag 3 Mei in plaats van maandag. Züj-.YfilY.?.1** De Maasvallei Attentie voor de huisvrouwen. Vrijdag en Zater dag, 28 en 29 April wordt door onze melkman Geurts niet bezorgd, i.v.m. familieomstandigheden. Op vrijdag wordt voor vervanging gezorgd, maar door een samenloop van omstandigheden kan op zaterdag niet voor vervanging wor den gezorgd, zodat dan niet zal worden bezorgd. Mogen we de afnemers ver zoeken op zaterdag de melk en meiproducten te halen bij winkelbedrijf van Gassel. Op maandag 1 Mei wordt normaal door Dhr.Geurts bezorgd.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1