KEDAKTIE: BOERENLEENBANK tel. 04785-557. 14 april 1972 10e JAARGANG no. 24 Parochie H.Oda. 3c Zondag van Pasen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de overleden familie van Vegchel - van den Adel, 10 uur Hocgmis voor de Parochie, 11.30 uur jonge renmis voor Mathijs Derikx, Anna Derikx- Binders en Jaques Derikx. Maandags 8 uur gesticht jaargetijde voor Antoon Swinkels en Johanna van Doorn. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Louis en Harrie Arts. Woensdags 8 uur maanddienot voor Peter Winnen. Donderdags8 uur maanddienst voor Godfried Puts, 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v.d. Berg- Swinkels.. Vrijdag: 8 uur gestichte H.Mia t.e.v. O.L. Vrouw voor Gertrudis en Eli sabeth Mulders. Zaterdag: 14.30 uur I-I.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Janssen- Koppens, 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen- Spreeuwenberg. ^PJpaar.g-^. Zaterdag: 19-30 uur Knippenberg- Koonings. Zondag8.30 uur Kappen- Verstegen, To uur Fleurkens- van Gassel. ll9.^i.n.:ll3.1.DAra^e~ formulierenDe af-gex0pen week kenden de gezinsbijdrage- inschrijfbiljetten 1972 nog- niet worden opgehaald. Mocht U nog zelf Uw inschrijfbiljet willen inleveren, dan kan dit nog t/m a.s. zondag 16 April. Daanna zullen de inschrijfbiljetten, die dan r.og niet zijn inge leverd worden opge-haald. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Kindepvacantiewerk. Veni-ay e.o...ft7.2. Het kiBaervacantiewerk, dat dit jaar voor de 21e keer van start gaat en waarvoor de voorbereidingen reeds in volle gang zijn, zal gehouden worden voor allo kinderen van de gewone en bijzondere lagere scholen uit de gehele gemeente Venray. De kinderen die dit schooljaar op de 1e, 2e,3e of 4e klas zitten kunnen weer meedoen tij dens een van de volgende weken: 24 t/m 28 Juli en van 31 Juli t/m 4 Aug. Jongens en meisjes. Op verzoek van diverse ouders, jeugdraad en commis sies heeft het comité beslcten met ingang van dit jaar do deelname ge mengd te maken. Dus in beide weken kunnen zowel jongens als meisjes mee doen." Men kan echter geen -wee weken achter elkaar meedoen. Aanmelding. Hopelijk kunnen wij o-k dit jaar weer rekenen op de medewer- Fïhg van Ge hoofden en het onderwijzend personeel van de lagere scholen. De aanmeldingsfromulieren zullen omstreeks half Mei op de scholen worden bezorgd Kerkdorpen, De deelname van kinderen uit de kerkdorpen neemt elk jaar toe, Het comité hoopt door een hernieuwde nauwe samenwerking met de jeugdraad en de diverse jeugdcommissies wederom op een nog grotere deelname. Leiding. Het is ieder jaar veer een groot probleem om tijdig voldoende leidsters en leiders te vinden, die zich gedurende één of twee weken voor de volle 100 !i voor het K.V.W. willen inzetten. Zij, die intresse in dit werk hebben kunnen zich nu reeds opgeven (liefst schriftelijk) bij een van de volgende adressen: zXe verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1