SSELSTEYNS IEUW S 7 april 1972 REDAKTIE; BOERENLEENBANK tel. 04785-557. 10e JAARGANG no. 23 Parochie H.Ofla. 2e Zondag van Pasen, Beloken Paaen Zondag: 8.30 uur loesmis vo^r de overleden familie Kleuskens- v.d.Ven, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leeemis voor de overleden familie'Geurts. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Johannes Willemse en Prancina Spre .-luwenberg Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Willem Winnen. Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Gerarda Peeters- Ewals. Donderdag:8 uur jaargetijde voor Douis Janssen en Anna Heiligers. Vrijdag: 8 uur maanddienst voir Piet van Staveren, 10.30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Peetera- van Til burg. Zaterdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Janssen- Kropman, 19.30 uur leesmis voor Gerarda Peeters- Ewals, en uit dank baarheid. Misdienaars. gatepdagi 19,30 uur Arts- W.Claessens. Zondag: 8.50 uur Knippenberg Koonings, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uur Pleurkens- van Gasael. inschrrijf b11,1 ettenDe inschrijfbiljetten van de gezins bijdrage voor de' kerk voor'heijaar 1972 die nog niey zijn terugbezorgd zullen i.n de loop van de komende week worden opgehaald. Wilt U zorgen dat deze ingevuld gereed liggen. Bij voorbaat hartelijk dank. Boerenleenbank. Qp WOENSDAG 12 April a.a. sal het nieuwe bankkantoor van de Boerenleenbank in gebruik worden genomen, zodat IJ vanaf woensdag 12 April op het nieuwe bankkantoor terecht kunt. Het oude kantoor is vanaf die datum dus buiten gebruik gesteld voor de bankzaken. De oofficiële opening van het nieuwe bankgebouw zal plaats vinden op dinsdag 2 Mei, door de Edelachtbare Heer Drs.P.Schols, burgemeester van de Gemeente Venray. T.z.t. zullen wij U hierover nader informeren. Vanaf WOENSDAG 12 April hopen wij in het nieuwe bankgebouw van dienst te-zijn"en" wij spreken de hoop uit dat dit nieuwe gebouw er mede toe zal bijdragen om de bankzaken op een moderne wijze te kunnen verrichten. - Op de Parochievergadering van 11 April a.s. zal een verkie zing voor een lid van de dorpsraad plaats vinden in de vacature ontstaan door het bedanken van Pr. v.d. Pas. Candidaten voor deze functie kunnen tot voor de vergadering ingediend worden bij het secretariaat Puttenweg 24. De candidaatstellingen moeten voorzien zijn van de handtekeningen van 10 inwoners, alsmede de bereidverklaring van de candidaat om deze func tie te aanvaarden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1