IEUWS EEDAKTIEBOSRENLEENBANK tel. 0^-785-557 31 maart 1972 10e JAARGANG no.22 Parochie H.Cda. Hoogfeest van Pasen. Zondag: 8.30 uur ieesmis voer zekere intentie, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jongerenmis voor Harrie Goumana. Tijdens deze jongerenmis zullen twee kinderen gedoopt worden. Maandags 2e Paasdag, feest van devotie, 8.30 uur leesmis voor Margare- tha van Rennings, 10 uur Hoogmis voor zekere intentie. 8 uur leesnis voor Albert Pleurkens en Elisabeth Olaessena, 8 uur leesmis uit dankbaarheid. jaargetijde voor Mathijs Derikx. Dinsdag: Woensdag: Donderdag:8 uur Vrijdag: 8 uur geen mis, 14-.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Kleuskens- van Dijck, 16.30 uur K.Mia uit dankbaarheid bi.j het 40- jarig huwelijk van M.L. Janssen- Keysers. Zaterdag: 19.30 uur leeamis uit dankbaarheid. MlS4.Zaterdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claesaens. Zondag; en Maandag: 8.0O uur Arts - W.Olaessens, 10 uur Knippenberg- Koonings. Weekdienat s Arts - 'W-rClaessens -Zaterdag 1 April is de repetitie op de gewone tijd en. wel om 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. In verband met de speciale viering van de jongerenmis op 1e Paasdag (waarin doopplechtigheid) ver wachten wij alle leden aanwezig.. Dinsdag na Pasen, 4 April, komt weer een groep jongeren uit Passau (Bei eren) naar IJsselateyn. Gezien dat wij net een groep in Juli naar Pas sau gaan, en weten hoe gastvrij we daar ontvangen worden, hebben we ge meend de groep uit Passau in het Gemeenschapshuis te ontvangen. Het jon gerenkoor zal daarbij enkele liederen ten gehore brengen, terwijl de Smeleblaozers voor de muzikale omlijsting zullen zorgen. De entree is vrij en iedereen is welkom. De paasvacantie duurt dit jaar een week en één dag. Dit betekent dat de kinderen van de lagere school op Dinsdag 11 April s'mor- geïis om kwart voor 9 weer op school moeten zijn. De reden van de kortere paasvacantie dan normalerwijze is, dat de vrijdag na Hemelvaart (11 Mei) een vrije dag is, zodat er dan een zogenaamd lang weckend is. De ouderavond voor ouders van de communicanten, die op zondag 14 Mei hun eerste communie ontvangen is gepland op Dinsdag 25 April a.a. in het Gemeenschapshuis rschool.u De paasvacarrtie voor de kleuters is van 3 t/m 14 April. Maandag 17 April is er weer school. Bouwvakboncu_ dinsdag 4 April is er gelegenheid voor het inleveren van vacantiezegelsEr kunnen 25 Zegels verzilverd werden. De inlevering is bij de P.V.P.Janssen, Schoolweg 2b, van 6 tot 7 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1