SSEL5TEYN IEUW S lad c REDAKTIE: BOERENLEENBANK, tel. 04785-557. 24 maart 1972 10e JAARGANG no.21. Parochie H.Oda. Palmzondag: Zondag: 8,30 uur leesmïs voor"Peter Johannes van der Sterren en Ger- truda Simons, 10 uur Palmwi-jding waarna de Hoogmis vo-r de Pa- rochie, 11,30 uur jongerenmis vou- Simon Leravens, thema: do lij dende Christus Maandag: 8 uur leeemis vo r Martinus Pesters en Johanna Gerits. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Leonardus de Lauw, Woensdag; 19.30 uur boeteviering en leesmis voor de overleden familie Deters-Theunissen. Donderdag:Witte donderdag, 15.00 uur boeteviering voor de kinderen en H.Mis, 19.30 uur boeteviering en de dienst van Witte donderdag. Vrijdag: Goede vrijdag, 19.30 uur boeteviering en dienst van Goede Vrij dag. Zaterdag; 19-30 de plechtigheden van Paaszaterdag. Wij maken er op attent dat goede vrijdag nog altijd vasten en onthou dingsdag ia. Op Paasdag wordt de tweede inzameling gehouden van de Vas tenactie Misdienaars, Zaterdag: Eleurkens- van Gassel. Zondag: 8.30 uur Spreeuwen- berg- L.Claessena, 10 uur Arts- W.Claessena.WeekdienstSpreeuwenberg- L.ClaeSsens. Gezinsbijdrage. Mogen we vragen om de administratie zoveel mogelijk tege moet te komen door de inschrijfbiljetten nog vóór Pasen in de daarvoor bestemde enveloppe in te leveren op de plaatsen als vermeld in de bege leidende brief. Vooral degenen die per maand of per kwartaal hun bijdra ge wensen te doen, zouden we willen vragen om' zelf het inschrijfbiljet terug te doen bezorgen. Voor Uw medewerking namens de administrateur hartelijk dank. Jongerenkoor. Morgen aaterdag 25 Maart is de repetitie om 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen present. Op zondag 26 Maart ia er een jongerenmis.. Ook dan gaarne allen aanwezig. £QCT..y99P HEEL IJSSELSTEYN. HedenavonQ VRIJDAG 24 Maart, WORDT I"DORREN (Jong en oud) VERWACHT IN HET GEMEENSCHAPSHUIS om 9.00 uur n.m., OM MET EEN DQRPSPORUM VAN GEDACHTEN TE WISSELEN OVER PLAATSELIJKE PROBLEMEN Komt U ook Ut itt. Boerenleenbank. De B?erenieenbank is op GOEDE VRIJDAG de gehele dag GE SLOTEN. De wekelijkse avondzitting is komende week op DONDERDAG 30 Maart van 4- tot half 8 n.m. Gelieve met bovenstaande rekening te houden, Dinsdag 28 Maart a.s. houdt Jera '70 een openbare vergadering welke zal plaats vinden in zaal Roelanzia, aanvang 20.00 uur. Diegenen die intreesc hebben in het jeugdwerk en zich daarvoor in willen zetten worden vriendelijk maar dringend verzocht deze vergadering bij te wonen. Wij hopen op een opkomst van zowel ,1 ong als oud.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1