IEUWS EEDAKTIE: BOERENLEENBANK tel. 04785-557. 17 maart 1972 10© JAARGANG no. 20. Parochie H.Oda. 5e Zondag van de Vasten,1e Passiezondagr Peest van de H.Jozeph. Zondag? 8.30 uur leesmis voor Peter Johannes v.d. Sterren en Gertruda Simons, 10 uur Hoogmis voor de Parochie,11.30 uur leesmis voor Simon temmens, Maandag8 uur maanddienst voor Christiaan Gijsbers. Dinsdag? 8 uur maanddienst voor Godfried Puts. Woensdag? 8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Jenniskena, 19-30 uur H.Mis voor de L.V.B., hij gelegenheid van "bid- en boetedag. Donderdag*8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Vrijdag? S uur gesticht jaargetijde voor Martinus Arts en Maria Janssen, 13.3C uur huwelijksmis voor het bruidspaar Bardoel- van Aas Zaterdag? 19.30 uur jaargetijde voor Willem Winnen. Misdienaars. Za-fcerdag. 19.30 uur Kappen- Verstegen. Zondag: 8.30 uur Pleurkens-r van Gas se 1, 10 uur Spre euwenebrg-LC lae s sensTT. 30 uur Arts- Claessens. Door omstandigheden is het niet mogelijk gebleken ora de parochievergade ring nog vóór Pasen te houden. Deze zal nu gehouden worden op Dinsdag 11 April. 1Op zondag 19 Maart is er GEEN jongerenmis, Er zal nu een jongerenmis zijn op 25 Maart en ook op 1e Paasdag. De repetitie is dit weekend op zaterdag 18 Maart om 6,15 uur in het Gemeenschapshuis. Gaar ne allen aanwezig. L.V.B L Op 22 Maart a.s. bid- en boetedag. Om half 8 H.Mis daarha bijeen- is. Willen de dames die een werk hebben ge- dit om 4 uur in het Gemeenschapshuis bezor- zijn Dr.Pransen over druggebruik, en kapelaan van de Lourdes- reis. Tot 22 Maart, en maak komst in het Gemeenschapshu maakt op de cadeau- cursus gen. Sprekers op die avond Cabben, Verder de verlating deze avond vrij. Kleuterschool voor de kleuters zijn dan 3.30 uur. Dinsdag: 8.45 - 1 8.45 - 12.00 uur. Donderdag dag: 8.45 - 11.45 en van 1. A.s. maandag rijdt de schoolbus niet meer. De schooltijden la volgt: Maandag: 8,45 - 11,45 en van 1.30 1.45 uur en van 1.30 - 3.30 uur. Woensdag: 8.45 - 11,45 en van 1.30 - 3.30 uur. Vrij- 30 - 3.30 uur. Maandag 20 Maart a,e. zijn de schooltijden doordat de bus niet meer rijdt als volgt: aanvang van de morgenschooltijd is 8,45 uur einde 12.00 uur, behalve op woensdag dan eindigt de morgenschooltijd om 12.15 uur. De midöagsohc ltijd begint 13.30 uur en eindigt om 16 uur.Ik maak er nog even op attent dat de kinderen vanaf een kwartier vóór schooltijd op school kunnen komen.Langer voor die tijd is er geen toe zicht,Nu er weer veel naar school fietsende kinderen zullen zijn is het raadzaam de fietsen nog eens goed na te zien op goed werkende rem, ban den en stuurinrichting. Kleine kinderen behoren rechts van de groteren te fietsen.I.v.m, toezicht worden dekinderen verzocht van de "oversteek" gebruik te maken.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1