5SELSTEYNS !EUW S DO L A D REDaKTIE BOERENLEENBANK tPi04.785-557. 10 maart 1972 Zondag: 10e JAARGANG no.19- Parochie H.Oda. 4e Zondag van de Vasten, 8*3-0 uur leesmis voor de Parochie, iO uur Hoogmis voor Peter Winnen en Geortruida Arts, besteld door de familie Arts, 11.30 uur leesmis voer Simon Lemmens. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen- Creemers. Dinsdag: 8 uur maanddienat voor Piet van Staveren, H.00 uur huwelijks mis voor het bruidspaar Wienen- Hendrik-a. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Peter Winnen. Donderdag;8 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus en Theo van de Ven. Vrijdag:. 8 uur maanddienst voor Gerarda Peters- Ewals Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor overleden familie Classens- Baeten, Misdienaaro^ Zaterdag: 19.30 uur Knippenberg- Koonings. Zondag: 8.30 uur Kappen- Verstegen, 10 uur Pleurkena- van Gaseel, 11.30 uur Spreeuwenberg- L.Claëssens. Jongerenkoor, zaterdag '1 Maart om 6.15 uur repetitie in het Gemeenschaps huis. Gaarne allen aanwezig. Stille Omgang. baartjes voor deelname aan de stille omgang zijn tot en met 12 Maart verkrijgbaar bij Gebr. Keysers, Lovinckplein 3. -BMaandag 20 Maart is er geen kienen van de L.V.B., maar van de po nyclub, bij J.Bos. Op 21 Maart is er een bezinningsdag in het missiehuis St.Paul te Arcen. De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De kosten bedragen f,10.per persoon. Men moet wel op eigen gelegenheid reizen. Opgave voor 12 Maart, tel.04785-509 pe Lourdes- reizen voor 1972 zijn van 18 t/rn 26 Mei, en van 12 t/m 20 September, Dit ia voor de L.V.B.- leden die op eigen gelegenheid willen gaan. Deze week worden ook weer de lourdes loten aangeboden. De reis die hiermee gewonnen kunnen worden zijn op dezelfde data's als boven vermeld. Op 22 Maart is de bid- en boetedag. Deze avond beginnen we met een H.Mis daarna bijeenkomst in het Gemeenschapshuis. Op deze avond zal Dhr. Trnnp- sen een spreekbeurt houden over druggebruik. Verder spreekt op deze avond kapelaan Cuppen. Na de spreekbeurten is er gelegenheid om de tentoonge stelde handwerken die op de cadeau- cursus gemaakt zijn te bezichtigen. Na dit alles wordt de Lourdes- reis verloot. Tot 22 Maart, maak deze avond vrij, het is zeer leerzaam en ontspannend. Boerenleenbantc^ De aigemene vergadering van de Boerenleenbank zal worden gehouden op VRIJDAG 24- Maart, om 8.00 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Gelieve deze datum hiervoor te reserveren. Te koop: bouwterrein, gelegen aan de Schoolweg te IJeselsteyn. Inlichtingen na 7 uur, tel.no. 04749 - 1265. Te koop: Opel- kadett, bouwjaar 1971, 11.000 km. gelopen. M.^eurts, Schoolweg 2c.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1