SSELSTEYNS IEUWS LAD REDAKIIE BOERENLEENBANK 5 maart 1972 10e JAARGANG no. 18. Parochio H.Oda. 3e Zondag van de Vasten. Zondag: 8.30 uur leesmis voor do Parochie, 10 uur Hoogmis, jaargetij de voor Gerarda Peeters— Ewala, 11.30 uur leeamie voor Gerar- dina Menting- Arts, jongerenmis Maandag: 8 uur maanddienst voor Willem Winnen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Willem "V^llenberg. Donderdag:8 uur gesticht jaargetijde voor Willem Sprseuwenberg en Mar- garetha Vervoort. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers. Zaterdags 19.30 uur leesmis vo^r Marinus van Dijck. Zaterdag: 19.30 uur W.Claessens- L.Arta. Zondag: 8.30 uur Knippenberg- Koonings, 10 uur Kapoen- Verstegen. 'l°Kgerenkoor_._ repetitie is zaterdag 4 Maart om 6.15 uur in het Gemeen schapshuis, Mogen we allen aanwezig verwachten. Vrijwillige hulpploeg. Het ligt in de bedoeling om binnenkort tot oprichting van 'een vrijwillige algemene hulpploeg over te gaan. Hier over is met enkele geintresseerden reeds overleg geweest met een afvaar diging van de gemeente. Voor enkele personen is het echter nog mogelijk om zich bij deze ploeg aan te sluiten, en een opleiding voor acute eerste hulp, ook voor in het gezin of' bedrijf, alsmede brandmelding, brandbestrijding e.d. te volgen. Opgave kan geschieden bij H.Philipsen, Puttenweg 24, tel.no.290, waar men ook verdere inlichtingen kan inwinnen. De volgende bijeenkomst zal worden gehouden a.s. Donderdag 9 Maart in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur n.m. - - Ook op die avond kan men zich nog als lid opgeven. !Lsi£f0rö school BOp dinsdag 7 Maart a.s. is er wederom voor de middag een vergadering over kathegese (godsdienst) op de lagere school. Aan deze bijeenkomst nemen ook de leerkrachten van onze school deel. Derhalve is er dinsdagmorgen geen school. Dinsdagmiddag wel. De schoolbus komt de kinderen dan s'middags ophalen. DE BOERENLEENBANK HEEFT MET INGANG VAN MAANDAG 6 MAART 1972 EEN NIEUW TBLEFONNUMMERGelieve hiervan nota te nemen. HET NIEUWE TEL. NUMMER IS: Qj4_78_5_557

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1