STEYNS IEUWS REDAKTIE: BOERENLEENBANK. 11 februari 1972 10e JAARGüNG no. 15» Parochie H.Oda. k Zendag na de Verschijning des Heren. Zondag: 8.30 uur leesmia voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Simon Lemmen3. Maandag: 8.30 uur maanddienst voor Piet van Staveren. Dinsdag: 8.30 uur maanddienst voor Peter Winnen. Woensdags Aswoensdag, 19.30 uur avondmis met uitdeling van de askruis- jes, jaargetijde voor Willem Jacobs en overleden familie. Donderdags8.00 uur jaargetijde voor Petronella öox- de Lauw. Vrijdag: 8.00 uur maanddienst voor Godfried Puts. Zaterdag? 19.30 uur gesticht jaargetijde voor Peter Wilmsen, Petronella Litjens en hun zoon Simon. Let wel, maandag en dinsdag is de mis om 8.30 uur lil Aswoensdag avond mis om 19.30 uur. Misdienaar aga-^er(^ag. 19.30 uur Kapoen- Verstegen, Zondag; 8.30 uur Eleurkens- van Gasse1, 10 uur Spreeuwenberg- L.Claessena,'11,30 uur W.Claeesens- Arts. Sluiting met carnaval. Evenals voorgaande jaren willen ook wij carnaval vieren. De bank is daarom ALLEEN op maandagmorgen ge opend. Maandagmiddag en dinsdag de gehelen dag is de bank GESLOTEN. Gelieve hiermede rekening té honden. Allen een prettige carnaval toege wenst. BetaaibaarateHingenDe vorige week zouden wij de rekening- couranthou- eTërs pbe"rï jf a r e keningen) z.g. betaalbaarstellingen. Mogen wij vragen om de bijgesloten toelichting goed te lezen. Deze betaalbaarstellingen kunt U dus niet gebruiken voor nromale girale overboekingen. Daarvoor gelden gewoon de normale bankgiro- opdrachten, welke U steeds voorgedrukt op de bank kunt verkrijgen als ze opraken. Olympiade- jeugdwedstrijd. De Olympiade- jeugdwedstrijd, die in October werd gehouden, hoeft ook in IJsselsteyn een prijswinnaar gebracht. Uit delandelijke ingezonden werkstukken kreeg Lowie Claessens, Heidsepeel- weg 15S de 221e prijs en werd zodoende een dezer dagen in het bezit ge steld van een intressant sportboek over de Europacup- wedstrijden 1970 1971. Via onze bank deden 34 personen met deze wedstrijd mee èn dan is het töch wel intressant dat uit alle inzendingen over het hele land een prijs in IJsselsteyn valt. Lowie proficiat. W i e 1 er/mo10rcom 11e^€S-t;UUr vanohet Wieler/motorcomitd IJsselsteyn heeft zich beraden over de organisatie van beide evenementen. Gezien de geringe belangstelling uit IJsselsteyn heeft het bestuur gemeend om van de organisatie van wielerwedstrijden in de tcefcomet af te moeten zien. Het lidmaatschap van de N.W.B. is dan ook met ingang van 1-1-1972 opge zegd. vflinaf deze plaats nog hartelijkdank aan allen die in de afgelopen 11 jaar aan de organisatie van de jaarlijkse wielerronde hebben meege werkt. De motor- wegwedstrijden onder ausp. van de K.N.M.V. zullen even wel normaal doorgang einden en dit jaar -worden gehouden op het bekende circuit op 19 en 20 Augustus 1972. T.z.t. zullen hiervoor nog nadere me dedelingen volgen, maar we willen vragen om op dit weekend geen andere festiviteiten te organiseren.Dus 19 en 20 Augustus:Motorwegwedatrijden te IJsselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1