SSELSTEYNS IEUWS LAD KEDAKTIE; BOERENLEENBANK. 4 februari 1972 10e JAARGANG no. 14. Parochie H.Oda. 5e Zondag na de Openbaring des Heren. Zondag: 8.30 uur leesmie voor Godfried Puts besteld door de buurt, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jongerenmis voor Simon Lemmens, thema; vreugde. Maandag; 8 uur maanddienst vo~r Willem Winnen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Gerarda Peetere- Ewale. Woensdag; 8 uur maanddienst: voor Mathijs Derikx. Donderdags8 uur maanddiensr voor Louis Janssen en Anna Heiligere. Vrijdag: 8 uur geen mis, 14.00 uur huselijksmis voor het bruidspaar Althuizen- Keysera, 15.00 uur H.Mia uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijksfeest van Bus- Meulendijks. Zaterdag: 19.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Miehels- Lemmen Miadienaargu Saterdag: 19.30 uur Knippenberg- Koonings. Zondag: 8.30 uur Kapoen- Verstegen, 10 uur Kleurkeus- van Gassel. ongerenkoor. jyjorgen> zaterdag 5 Februari is de repetitie om 6.15 uur n.m.gaarne allen aanwezig. Denk ook nog aan het invulatrookje met de aanbetaling voor de reis naar Pasaau. Inleveren bij Dhr. Tielen of ui terlijk morgenavond tijdens derepetitie. Op dinsdag 8 Februari houdt de ruiterclub haar jaarvergade ring in zaal Roelanzia om 8 uur. Op deze vergadering zal Dhr.Reinders uit Deurne een spreekbeurt houden over de paardensport. Alle leden wor den op deze vergadering beleefd uitgenodigd. A.s, zondag 6 Februari wordt in Veghel een dressuurwedBtrijd voor de klasse zwaar, middel, Lil en LI gehouden, waar van iedere kring van de L.L.R.B. en de N.C.B. twee ruiters worden aangewezen, die er aan mogen deelnemen. Van onze vereniging mag F.Jaspers met Kairouan in de klasse L.II deel nemen, en wensen hem veel succes toe. Op 4, 5 en 6 Maart houdt de ruiterclub haar fancy- fair, met op Mdandag 6 Maart om 11 uur nm., de trekking van de grote loterij met als hoofd prijs een Welshpony- veulen, en verder nog 19 andere waardevolle prijzen. Dammen. A.s. maandag 31 Januari is er in het Gemeenschapshuis dammen, a-invang' '8 uur nm. Iedereen die belangstelling heeft is welkom, ook ouderen. KIENENKienen. KIENEN Op Woensdag 9 Februari weer kienen bij J.Bos. Evenals de vorige keren zijn er weer prachtige prijzen te winnen, We maken er weer een gezellige avond van. Tot ziens op Woensdag 9 Febru ari om 8 uur n.m. Pony-club "De WeIshruiters".

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1