IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 17 December 1971. |93r9an9 10/ no- 7 Parochie H.Oda. 4o Zondag van do Advent. Zondag: 8.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Gassel- v.d. Goor, 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor do familie Clae- sens- Borkers, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Chrietiaan Gijsbcrts. Woensdag: 19.00 uur boeteviering waarna leesmis voor Antoon van Aston. Donderdag:19.00 uur boeteviering waarna leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Lipzig- Michels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Wilhelmina Litjens- Derks. Saterdag: Hoogfeest van Kerstmis, 24.Of uur PlechtigeHoogmis voor de Pa rochie, 9 uur leesmis voor de everleden familie van Soest-Swin- kels en Smedts- Dings, 10 uur Hoogmis voor Gerrit van Dijck, 11.30 uur Jongerenmis, Vrede op Aarde I Vandaag is er geen avondmis, morgen zijn de missen gewoon om 8.30 uur, 10 uur en 11.30 uur. Vandaag, 19 December is de collecte voor de Adventsactie Misdienaars. Zondagj_ 8.30 uur Crienen- W.Claessens, 10 uur Knippenberg- Koonings, 11.To uur Kapoen- Verstegen. 1e KeTstdag om 3 uur n.m., kerstconcert door alle koren, de fanfare, blok fluitclub en de supraan S.Kropman. Belangrijk project gaat van start II! Dit opschrift stond de vorige week boven een artikel in Peel en Maas waar in een bijzonder project werd aangekondigd n.l. het project: KERKOPBOUW. In het kort gezegd is de bedoeling van dit project de Kerk weer nieuw le ven in te blazen door een gezamelijk beraad van alle gelovige christenen. Donderdag 9 December was hier in het Gemeenschapshuis de eerste bijeen- omst waar afgevaardigden van Veulen, Heyde, Merselo, Vredepeel en' IJssel- steyn aanwezig waren, en waar deken Theunissen dit project heeft toegelicht, Het project strekt zich uit over de drie noordelijke dekenaten Horst, Ven- ray en Gennep, dus heel Noord-Limburg. Dit project zal zich niet beperken tot praten, preken en conferenties,maar ook zal practisch iets gedaan moeten worden. Zij, die hieraan mee willen werken worden verzocht zich op te geven op de pastorie. Dit is niet alleen iets voor de jongeren, natuurlijk kunnen zij ook zich opgeven, zowel jongens als meisjes, maar ook voor de ouderen zo wel mannen als vrouwen. Als ge ooit geklaagd hebt over de toestand in de Kerk, en wie heeft dat niet, dan hebt ge nu de gelegenheid om ook eens iets positiefs te doen door aan dit project Uw medewerking te verlenen. Jongerenkoor. Tot Korstmis zijn ae repetities als volgt.: Zaterdag 18 Decem ber: 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Zondag 19 December: 11 uur in het Gemeenschapshuis, deze repetitie is met het orkest. Dinsdag 21 December 8 uur n.m. in de Kerk, samen met de andere koren, waarna ge zamelijke repe titie met de fanfare. Donderdag 23 Dec.: 7 uur n.m. in het Gemeenschapshuis Vrijdag 24 Dec.: 7 uur n^in. in de kerk. Knip dit rooster even uit en hang het op je kamer.Gaarne allen steeds aanwezig en op tijd. 1e Kerstdag om 11.30 uur is er een jongerenmis, terwijl om 3 uur het Kerstconcert zal plaats vinden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1