IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 1^ December 1971. I^Sigsng 10, HO. g Parochi* H.Oda. be Zandag van de Advent. Zondag: 8.30 uur leesmis uit dankbaarheid veor de familie Verkeyen- Ver stegen, 10 uur Hoognis voor de Parochie, 11.30 uur Jongerenmis v^or zekere intentie, thema: Wie is Christus Maandag: 8 uur maanddienst voor Gerarda Peeters- Ewals. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers. Donderdag:8 uur weekdienst voor Godfried Puts. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Peter Winnen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Andreas Philipsen. 99.j-0.rla.a-D.9.^ Zaterdag: 19.30 uur van Gassel- Fleurkens. Zondag: 8.30 uur opreeuwenberg- L.Claessens, 10 uur Crienen - W.Claesséns Reec1.* nu maken wij U allen er op attent dat Ie Kerstdag om 3 uur n.m. we derom een kerstconcert zal plaats vinden in de kerk. We zullen er naar streven om dit concert niet langer te laten duren dan een uur. Wilt U met Uw dagplanning hiermede rekening houden, zodat U dit kerstcon cert kunt bezoeken. J xgerenkoory Allereerst hartelijk welkom aan de nieuwe leden. Zo mogelijk zijn er nog enkele jongens (liefst- met reeds gebroken stem) die het koor nog willen komen versterken. De repetitie is dit weekend op ZATERDAG 11 December om 6.13 uur n.m,. in het Gemeenschapshuis Op "zondag 12 Decemker zal de repe-titie dan zijn om 1.Q uur," eveneens in het Gemeenschapshuis. In vervand met Kerstmis'gaarne allen aanwezig. Vriendenkring aotie Jfedische Door omstandigheden is dit jaar de rondgang langs de huizen achterwege gebleven. In plaats hier van zal a.s. Zondag"de bus achter in de kerk worden gezet. Wij zouden U zeer dankbaar zijn als wij Uw bijdrage voor de actie van dit jaar op deze manier alsnog mochten ontvangen, Giro no.1048290. an fare. Op zondag 19 December zal de fanfare proberen om de kampioenswim pel in de 1e afdeling muziek mee naar huis te brengen als ze deelneemt aan de kampioenswedstrijden in Echt. In de bus zijn. nog wat plaatsen vrij en als er supporters zijn die graag mee willen om do, fanfare aan te moedigen dan kunnen deze zich opgeven bij de secretaris J.Geurts, Putlenweg 11, t-ot. uiterlijk Zondag 12 December. De buskoston voor supporters zijn f.5.-- on het vertrek in IJsselstcyn zal om 4.00 uur n.m. zijn. Het optreden van de fanfare in het Rt^al- Yheater te Echt zal zijn om. 19.00 uur. Fanfare- leden: Da eerstvolgende repetitie is hedenavond, vrijdag 10 De cember om 8.00 uur in de oude kleuterschool. De komende week zullen we IEDERE dag repetitie houden en we vragen om hiermede rekening te houden, zodat steeds 100 op de... re petitie aanwezig is. Op 15 December a.s. is de Kerstavond voor.de leden van de LJ.B., aanvang half acht in het Gemeenschapshuis. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1