19 November 1971. jaargang 10 no. 5 Parochie H.Oda. 29e Zondag na Pinksteren, Peest van Christus Koning.. 8.30 uur jaargetijde voor Adrianus Jespers, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jaargetijde voor Antoinette Smects- Ver geldt 8,uur maanddienst voor Willem Winnen, 19.00 uur H.Mis voor de levende en overleden leden van de L.V.B. 8 uur maanddienst voor G-erarda Peeters- Ewals, Woensdags 8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Ponderdag:8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers, 19-30 uur H.Mis voor de levende en overleden leden van het kerkkoor "bij gelegenheid van het Oeciliafeest Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren. Zaterdags 19.30 uur leesmis voor Antoon Janssen en Maria Winnen. Misdienaars. Za+- --dag19.30 uur Crienen- W.Claessens. Zondag: 7.30 uur knippenberg- Koonings, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uur Fleurkens- van G-assel. WeekdienstKnippenberg- Koonings. Dameskoor. @en dQor onsgehouden vergadering op Vrijdag 12 November j.l. hebben wij een nieuw bestuur gekozen. Indien U door ons een H.Mis gezongen wilt hebben, dient U zich eerst m verbinding te stellen met onderstaand bestuurslid, t.w. Mevr. Wismans- Pouwels, Peter-Janssnnweg 3 tel.553, en bij geen gehoor: Mevr.Janssen- Verstegen, Peelweg 3 tel.501 of Mevr. van Beers- Stevens, Middenpeelweg 9a, tel. 04788-289. Nogmaals maken wij IJ er op attent dat wij de missen zingen s'morgens t©o 10.30 uur, na de middag tot 14.30 uur. Wij kunnen hier beslist niet vanaf wijken. St.NicolaasintochfZondag 28 November a.s. zal St.Nieolaas vergezeld van zijn zwarte Pieten zijn jaarlijkse intocht in IJsselsteyn houd.en. Zijn aankomst is gepland op half 3 s'middags. In het G-emeenschapshuis zal de Sint zowel de kleinen als de grote toespreken. Evenals vorig jaar zullen 8,11e kleine kinderen, die nog niet op de lagere school zitten, van St. Nicolaas een zak met snoep krijgen, dus ook de kinderen van de kleuter school. Voor de kinderen van de lagere school is er aan de uitgang van de zaal ook nog een kleine versnapering. Volgende week volgen nog nadere berichten. Op maandag 22 November a.s. is er feestavond in het gemeenschaps huis, De avond begint om 7 uur met. een H.Mis, en daarna bijeenkomst in het G-emeenschapshuis. Bouwvakbond. maandag 22 November is er gelegenheid voor het verzilve ren van vacantiebonnen, van 7 tot 9 uur n..m», voor de a.s. Kerstvacantie Losse zegels worden niet ingenomen, dus scheur geen zegels uit het boek je maar laat dit de P.V. doen. De inlevering is bij P.Janssen, Schoolweg 2d te IJsselsteyn. Z nndag Maandag Din-ëdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1