DORPSRAAD. IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD laargang 10 no; 2 12 November 1971 Parochie H.Oda. 24e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Christiaan Gijsbers, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur Jongerenmis, Thèma: Het priesterschap vandaag. Maandag: 8 uur leesmis voor Francina Clephas- Spreeuwenberg. Dinsdag; 8 uur leesmis voor'Familie Gommers- Peeters. Woensdag: 8 uur leesmis voor Anna Noy_ Janssen. Donderdag:8 uur weekdienst voor Christiaan Gijsbers. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Martinus Peeters en Johanna Gerits, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Jacobs- Juffermans. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Theodora Winnen- Holtermans. Miodiena..rogaterdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens. Zondag: 8.30 uur Crienen- W.Claessens10 uur Knippenberg- Koonings. WeekdienstKoo nings- W-Claessen3. Begin October werd gevraagd om de gezinsbijdrage voor het jaar 1971. Wil len degenen die nog niet bijdroegen hieraan nu eens denken. Gaarne zien wij het gezinsbijdrage- zakje een dezer dagen tegemoet in de brievenbus van de pastorie, of van de Boerenleenbank. Jongerenkoor. Deze Wgek lf. de repetitle ZATERDAG 13 November om KWART CVER ZES n.m. in het Gemeenschapshuis. Mogen we allen present verwachten. Zondag 14 November is er weer jongerenmis. Op een bespreking met de dagelijkse besturen van de dorps- en wijkraden werd overeengekomen dat voortaan de dorps- en wijkraden zelf kunnen bepa len of- en in welke vorm bovengenoemde bijeenkomsten kunnen plaats vinden. IJsselsteyn zal op 18 November a.s. de spits afbijten. De dorpsraad heeft besloten deze avond te plaatsen in het teken van: D-E TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN IJSSELSTEYN. Over bovengenoemd thema is een uitgebreide studie gemaakt i.v.m. het nieu we bestemmingsplan. Deze is' onlangs met de gemeente en de dorpsraad door gesproken, maar, deze achtte het toch belangrijk dat de inwoners hierover iets breder worden geïnformeerd. Het betreft hier een plan tot 1985, en welke voorzieningen voor IJssel steyn moeten worden getroffen op het gebied van: WONINGBOUW, MAATSCHAP— BEDIJK TERREIN. ONDERWIJS. VOORZIENINGEN VOOR JEUGD EN SPORT. WTNKELACO- MODATIEsBEJAARDEN. VERKEERS- en SOCIAAL-CULTURELE VOORZIENINGEN. De burgemeester is gevraagd hierover een korte inleiding te houden, waar na gelegenheid tot discussie zal zijn. De vragen die door de besturen zijn ingediend, alsmede die van de dorps raad, zijn schriftelijk aan B. en W. toegezonden. De dorpsraad recent voor deze belangrijke avond op een grote belangstel- Contactbijeenkomst met Burgemeester en Wethouders. ling, tot huis. DONDERDAG 18 November a.s., om 8 uur nm. in het Gemeenschaps-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1