29 October 1971» jaargang 9 no.52 Parochie H.Qda. 22e Zondag na Pinkster-en,Viering van Allerheiligen» Zondag: 8.30 uur leesmis voor Christisan Gijsbers besteld door de Inva- lidenbond, 10»00 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur lees mis voor zekere intentie, 15-00 uur Allerzielendienst en proces sie naar het kerkhof. Maandag: Viering van Allerzielen, 8.00 uur leesmis voor alle overledenen van de Parochie, 11.15 uur H.Mis voor de bezoekers van het Duit se kerkhof. Dinsdag: 8.00 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Woensdag: 8.00 uur leesmis voor Christiaan Gijsbers besteld d.d. buren. Donderdag;:-800 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Vogels-Jeurissen. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand, 8.00 uur leesmis voor Petronella Cox- de Lauw. Zaterdag: 19-30 uur leesmis uit dankbaarheid. Misdienaars^ Saterdag: Kappen- Verstegen. Zondag: 8.30 uur Fleurkens- van Gassel, 10 uur Spreeuwenberg- L.Claessens, 11.30 uur Crienen- W.Claessens, 15-00 uur Knippenberg- Koonings- Kappen- Verstegen. Zondag 31 October om 11.30 uur zal de eerste jongerenmis van het seizoen 1971-1972 worden gevierd. Thema: stilte. Zoveel mogelijk zullen daarna weer om de 14- dagen jongerenmissen worden gehouden. SZondag 31 October zal om 10 uur in het Gemeenschapshuis de wekelijkse repetitie worden gehouden. Het orkest zal dan ook aanwezig zijn, We verwachten natuurlijk iedereen. Om half 12 zal daarna de eerste jonge renmis in dit seizoen worden gevierd. lij willen U de vraag stellen of U eens ernstig wilt nadenken over die groep van kinderen van ons eigen volk, voor wier het geluk om in een har monisch en evenwichtig gezin op te groeien niet is weggelegd. Er zijn vele kinderen-die in het eigen gezin waarin zij geboren worden om v/elke reden dan ook niet konden verblijven, en deze zijn in internaten on dergebracht. Voor een aantal van deze kinderen is een langer verblijf in een internaat niet langer verantwoord omdat deze kinderen het beste zullen gedijen in een gewoon gezin. Voor deze kinderen zijn pleeggezinnen nodig die zich willen inzetten voor deze jongens en meisjes. Het gaat hier om jongens en meisjes in de schoolgaande leeftijd. Er is een bevredigende re geling in de tegemoetkoming in de kosten die de opvoeding en verzorging met zich meebrengen* Wie in zijn gezin een kind opneemt wordt er niet ar mer van. Zowel in het belang van de pleegouders als van het pleegkind stelt de kinderbescherming bepaalde eisen. Zo is het gewenst dat de pleegouders niet jonger zijn dan ongeveer 25 jaar waarbij men aanneemt dat ze al enkele jaren gehuwd zijn, de grens naar bo ven is 50 a 55 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Met name voor de schoolgaande kinderen wordt een compleet gezin verwacht, dus tenminste een moeder en een vader. De meeste van deze kinderen hebben eigen ouders, waarmee zij regelmatig of onregelmatig contact hebben. Wie nadere inlichtingen wenst kan zich wenden tot de Pastoor of rechtstreeks tot de Centrale voor Pleeggezinnen" antwoord no.166, Roermond. Er hoeft geen postzegel op. Of ook telefonisch 01-750-8722. Inlichtingen vragen verplicht tot niets.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1