22 October 1971. Parochie H.Oda. jaargang g no. 51 21 e Zondag na Pinksteren, Wereldmissiedag,, Zondag: 8,30 uur leesmis voor Prancina Cleophas- Spreeuwenberg, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Harrie Stip hout Maandagr 8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers, 14«00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Hanssen- hemmens. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren. donderdag:8 uur weekdierst voor Christiaan Gijsbers. rijdag: 8 uur maanddienst voor Willem Winnen, 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van Deurzen- Ousters. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor intentie van de fam. hemmens- Poels. Het feest van Allerheilige zal gevierd worden op Zondag 31 Oc tober, xpdat de processie naar het kerkhof ook op zondagmiddag zal plaats hebben. Allerzielen zal dan zijn op 1 November. Misdienaars. T7- Tr Zaterdag: 19.30 uur Knippenberg - Koonings. Zondag: 8,30 uur Kappen- Verstegen, 10 uur Pleurkens- van Gassel, 11.30 uur Spreehwenberg- L.Claessens J onverenkoor I.v.m. een optreden van de fanfare is de repetitie van het jongerenkoor dit weekend wat vervroegd. De repetitie is nu op Zaterdag 23 October om HALF ZEVEN in get Gemeenschapshuis Nog proficiat met het keurige optreden in Venray en we hopen dat iedereen zich zal inzetten om in de toekomst goed voor de dag te kunnen treden. Zorg dat morgenavond weer iedereen present is. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. J■-- Zondag 24 October is er repetitie na de Hoogmis in het Gemeen schapshuis. Zorg dat allen aanwezig zijn. P°.cP:9,9....i. j)e komende week zullen de oudste kinderen van de gezinnen zowel van de lagere school als van de kleuterschool een folder mee naar huis brengen van de Stichting Centrale voor Pleeggezinnan,Noord- Brabant en Limburg. In geheel Noord-Brabant en Limburg worden deze maand de scholen ingescha keld om pleeggezinnen te verkrijgen voor kinderen van 8 jaar en ouder, üm misverstanden te voorkomen, het is geen adoptatie van kinderen. Het mis verstand, dat misschien mocht leven, dat deze kinderen iets met criminali teit te doen zouden hebben is volkomen uit de lucht gegrepen. Leest U de folder eens met aandacht door. Mocht nadere inlichtingen wensen, dan moet U zelf de antwoordkaart verzenden. Dus niet' door Uw kind aan de school laten afgeven Puterclub A.s. zondag 24 October gaan enkele ruiters naar een spring- wedstrijd in de binnen-manege naar de Mortel bij Gemert. Dit is voor de- ruiters weer de eerste wedstrijd na de concoursen, en wij wensen hun veel succes toe. De toeschouwers kunnen alle verrichtingen van de ruiters bin nen zien.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1