15 October 1971 {3argang g no. iarochie H.Oda, 20 e Zondag na Pinksjaren. Zondag: 8,30 uur maanddienst voor Gerard Vullings, 10 uur Hoogmis voor Jan Litjens, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maaandienst voor Leonard Philipsen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Wilhelmina Geurts- Spreeuwenberg. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Cgristiaan Gijsbers. Donderdag:8 uur maanddienst voor Gerarda Peeters- Ewals. Vrijdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg. Misd isnaars TZaterdag: 19.30 uur Koonings - WiClaessensZondag: 8.30 uur Knippenberg - Crienen, 10 uur Kappen - Verstegen, 11.30 uur Fleurkens- van Gassel. WeekdienstKnippenberg - Crienen. Morgenavond, zaterdag 16 October, zal het jongerenkoor en orkest uit He- gelsom aanwezig zijn om de avondmis van zaterdagavond samen met ons te vie ren als een jongerenmis. Degenen die in de jongerenmissen geintresseerd zijn willen we dan ook gaarne uitnodigen om dan aanwezig te zijn. Verder zal op zondag 17 October het kinderkoor weer in het nieuwe seozoen van start gaan en wel in de mis van 8.30 uur. ..S.,.r. Zaterdag 16 October (morgenavond) is de repetitie om 6*15 uur n.m, in de kerk; Dit wordt de generale repetitie voor hét concert van zon- ag 17 October in de Schouwburgzodat niemand mag ontbreken en zorg ook op tijd aanwezig te zijn. Zondag 17 October zullen we samen met de fanfare in de Schouwburg te Venray het ochtendconcert verzorgen. Mededelingen inzake vervoer zullen zaterdag tijdens de generale repetitie worden gedaan. Panfare v Onze fanfare zal a.s. Zondag het gebruikelijke Zondagochtendcon cert in de Schouwburg te Venray mede verzorgen, hetgeen aldaar wekelijks gehouden wordt van half 12 tot 1 uur. Deze uitvoering zal door de N.O.S., worden opgenomen en op 27 October via de uitzending van Gewest tot Gewest op de beeldbuis te zien zijn. Verder zal ons tambourcorps aan het Drumbandconcours van de Bosse Bond te Milheeze deelnemen a.s. Zondag 17 October, het optreden is bepaald op +5.00 uur n.m. Het bestuur heeft besloten om na het succes te Areen op het muziekconcours een receptie te houden, en wel op Vrijdag 22 October a.s., en mocht onze drumband met een goed resultaat uit de bus komen in Milheeze, zal dit te vens gevierd worden, eh zullen bestuur en leden voor alle recipiëren. In de hoop velen Uwer te mogen begroeten, of in Venray, of Milheeze en anders op de receptie, en dan tot kijk. De herfstvacantie voor de kleuters is van 15 t/m 22 October.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1