JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 24 September f971. jaargang 9, no. 47 Parochie H.Qda. 17e Zondag ha Pinksteren. Zendag: 8.30 uur jaargetijde voor Renier Swinkels, Jo Swinkels en Chris- tiaan Gijsbers, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11,30 uur lees- mis voor Jac. Janssen. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels Dinsdag: 8 uur leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Piet Claessens, Mathilda van Me- gen en. hun dochter Maria. ponderdag:8 uur leesmis voor Gerard Vullings. "rijdag: eerste-rrijdag van de maand, 8 uur leesmis uit dankbaarheid t.e. v. het H.Hart van Jezus. Zaterdag: 14 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Janssen- Philipsen, 19.30 uur leesmis voor Leonard de Lauw. MjiSiLLËZaterdag19-30 uur Kappen - Verstegen. Zondag: 8.30 uur Fleurkens - van Gassel, 10 uur Spreeuwenberg - L.Claessens, 11.30 uur Knippenberg - W.Claessens. De Algemene Missiekalender. n 0 --3Op 1 September is weer de algemene missieka lender 1972 verschenen, uitgegeven door alle missionerende ordes en con gregaties. In.het dekenaat Venray verzorgen de Paters Karmelieten de ver koop en verspreiding. De gehele opbrengst van deze actie komt ten goede aan die gebieden waar ontwikkelingshulp via de Missionarissen broodnodig en gelukkig in volle gang is. U begrijpt dat dat zij op Uw hulp en steun rekenen en zij mogen dat doen, want zij zijn het waard. Koopt daarom de algemene Missiekalender als de verkopers bij U langs komen. Ondanks de prijsverhoging is de prijs het zelfde gebleven, n.l. f.3.50' per stuik. Voor dit geld krijgt U een pracht alender in Uw huis. U stelt tevens een hoge daad van naastenliefde. Bij voorbaat zegden wij U heel hartelijk dank. Missieprocuur Karmelieten. c ■hhI'.9;n^oor- Dit weekend is de repetitie als volgt: Zaterdag 25 Septem ber om HALP ZEVEN in zaal Roelanzia. Zondag 26 September om TIEN UUR in het Gemeenschapshuis. Gaarne alle aanwezig en s.v.p. op tijd. es amp. j)egenen n0g m(^e willen naar de "Zeskamp" in de Ahoyhal te Rotterdam, kunnen tot 39 September nog kaartjes krijgen bij W.Koonings van Beurdenweg 2, alhier. Redactioneel bericht. Ee tezorging van ij.n.B.. die in het verleden werd verzorgd door het personeel van de Boerenleenbank zal. met ingangvan deze week worden verzorgd door de PU'.T. t Bij de P.T.T. is echter de regeling dat BUITEN DE K(')M geen huis-aan-huis bezorging hoeft plaats te vinden als er geen andere post bezorgd wordt. Hierdoor.is het incidenteel mogelijk dat U een bepaalde week geen IJNB. krijgt bezorgd,Mocht U dus in den week geen IJNB.bezorgd krijgen dan-kunt U op het redactiekantoor(momenteel LLTB-kantooreen exemplaar van die weck afhalen. '««I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1