17 September 1971. jaargang 9 no. 46 Parochie H.Oda. 16e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de genezing van een zieke(V), 10 uur Hoog mis voor de Parochie, 11.40 uur leesmis voor Mrtin Bus en echt genote en Wim Bus. Maandag: 8 uur maanddienst voor Willem Winnen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Msthijs Derikx. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Leonard Philipsen. DonderdagsR uur maanddienst voor Geraraa Peeters- Ewals. /rijdag: 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren, 14.00 uur H.Mis. uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Pouwels- Reintjens. Zaterdags 19.30 uur weekdienst voor Christiaan Gijsberts. Misdienaarsgaxerdag19.30 uur Knippenberg- Grienen. Zondag8.30 uur Kappen- Verstegen,Tó uur Fleurkens- van Gassel, 11.30 uur Spreeuwenberg- L.ClaessensWeekdienstKappen- Verstegen. Dit weekend is de repetitie als volgt: Zaterdag 18 Septem ber om HALF ZEVEN in het Gemeenschapshuis. Zondag-: 19 September om HALF ELF in het Gemeenschapshuis. Zorg allen aanwezig te zijn. Reclasseringsactieu n -i - - mHet nationaal Bureau van reclassering voert van 20 t/m 26 September zijn jaarlijkse actie. In de meeste Nederlandse gemeen ten zal in die periode een huis aan huis collecte worden gehouden. Zoals elk jaar wordt deze collecte In IJsselsteyn verzorgd door de leer lingen van de zesde klas. Gedurende de laatste 3 jaren is de opbrengst van deze collecte telkens iets gestegen. Respectievelijk waren de bedra den f.172.f.236.f.252.De kinderen die bij U aan de deur komen hebben herkenningskaartjes bij zich. -Het begin van de volgende week, wa rschijnlijk dinsdag middag 21 September zal er voor de leerkrachten der scholen een trimestri- êle middag over godsdienstige opvoeding gegeven worden. Hieraannemen ook de leerkrachten- op onze school deel. De kinderen zal tijdig worden meege deeld wanneer deze middagvergadering plaatsvindt. Mededeling. I.v.m. de aanstelling van een part-time leerkracht is het mo gelijk" geworden, dat ouders die graag een gesprek met-hethoofd der school wensen, over onderwijszaken, dit kunnen doen slke donderdag van 11 tot 12 uur, U kunt voor een eventueel gesprek terecht in de oude kleuterschool, alwaar ik deze dag meestal mijn werkzaamheden verricht. Goede fietsen. Het blijkt, dat er momenteel kinderen naar school komen met fietsen, die in een bijzonder slechte- staat verkeren zoals niet of nauwelijks werkende remfmen), los stuur, geeh bel, een frame dat van el lende bijna uit elkaar valt, e.d. Mogen we de ouders in het belang van Uw eigen kind, vragen te zorgen,dat de fiet(sen) van Uw kinder(en) voor al veilig zijn. Attendeert U er Uw 'kinderen vooral op dat de kleineren aan de rechterkant van de groteren moeten fietsen. Kleine kinderen maken nogal slingerende bewegingen en vaak scheren de auto's rakelings langs hen heen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1