ID September 1971. jasrcang 9 f r 0.45 Parochie H.Oda. 15e Zondag na Pinksteren, Zondag? 8,30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis voor Johann? v.do Weyer - Martens, en dochter Catharina en zuster demma, 11.30 uur leesmis voor Simon Lemmens Maandag: 8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers. Dinsdag8 uur weekdienst voor Christiaan Gijsbers, Woensdag: 8 uur maanddienst voor Simon Lemmens. Donderdagss uur maanddienst voor Gerard Vullings, ijdag: 8 uur maanddienst voor Johanna Swinkels- van Doorn. Zaterdag: 19-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de faurlir 1 Wismans. Misdienaars. T, m Zaterdag: 19.30 uur Koonings - W.Claessens. 1 onci.agu.3O ,;ur. Knippenberg- Crienen, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uui"Flev. -kens- van Gassel. WeekdienstKnippenberg- Crienen. renkporZaterdaR 11 September is de repetitie om HA1F ZEVEH in het Gemeens chap s huTs*""terw ijl er Zond a g 12 September om half elf eveneens een repetitie zal zijn. Zoals je weet zal het jongerenkoor 'op zondag 17 Octo ber een uitvoering geven in de schouwburg te Venray en daarom mag op de repetities niemand meer ontbreken. Mogen we dan ook verwachten dat zowel zaterdagavond als zondagmorgen IEDEREEN aanwezig is. Op zondag 17 October zullen we een aantal liederen brengen uit het reeds bekende, repertoir. Mogen we dan ook vragen dat allen die verleden jaar bi het koor waren ook nu de repetities bezoekenWc moeten ?n Venray een gee de prestatie leveren en dat kan alleen met aller medewerking. Kom daarom p-llen naar de repetities 3Ka-mhQ1V m4b1 Zoals bekend doet de gemeente Venray dit jaar mee aan "ZESKAMP" wat uitgezonden wordt door de televisie. De selectiegroep is in middels samengesteld en bestaat uit 10 dames en 14- heren. IJsselsteyn wordt vertegenwoordigt bij de dames door Thea Jaspers, Drien Hendrix en Nelly Vergeldt, en bij de heren door Piet Cox. Tevens is Wim Willems uitgekozen om de $loeg te trainen. Doordat IJsselsteyn zo goed uit de bus is gekomen, zal er zeker belang stelling bestaan om de wedstrijden als supporter mee te maken en de deel nemers aan te moedigen. Nu is er de mogelijkheid om met een extra bus mee te gaan naar de diverse wedstrijden. De eerste wedstrijd vindt plat us in het Ahoy- sportpaleis te Rotterdam. Toegangskaarten incl. reis zijn a f.11.per stuk vóór 30 fep '-onb W1Kooningsvan Beurdenweg 2. IjJxIL op 1 September ledenvergadering in het GemeenschapshuJsaanvang 20.00 uuro Op 16 September, om 13-00 uur vertrekken we naar W:.ttem, er_ zijn nog enkele plaatsen vrij, opgave tot 13 September met de vergadering Op 21 September een middag naar de Schouwburg te Venray. De spieker van deze middag is aalmoezenier Eyssink, en daarna nog een gezelli- pamen?"i Opgave hiervoor eveneens t/m 13 September. Opgave voor dr ee.do - nog opgave t/m 13 September.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1