J ERA1 70. 3 September 1971. Parochie Ht.Oda [•aargang 9, no. 44 Zondag s Maandag Dinsdag 8.30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis voor Johan— ne Peeters en echtgenote en overleden familie, 11.30 uur lees mis voor Jacobus Janssen, 8 uur leesmis voor de genezing van een zieke, 8 uur leesmis voor de familie Hommers- Peeters. Woensdags 8 uur leesmis voor de familie G-eurts- Peeters. Donderdags8 uur gesticht jaargetijde voor Johannes G-eurts en Maria Schre ven. Vrijdagt 8 uur leesmis voor Martinus Peeters en Johanna Gerits, 14,00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar de Piet- Janssen,, Zaterdags 19.30 uur jaargetijde voor Maria van Soest- Swinkels. Mie-dienaars. Zatërdag19-30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens, Zondag 8,.30 uur Koonings- W.Claessens, 10 uur Knippenberg- Crienen. 11 30 uur Kappen- Verstegen. BeJaardepTOrenigin^ De jaardengymnastieJ,XeS op Woensdag 8 September gaat niet door.Op woensdag 15 September om 4 uur n.m. wordt weer ver wacht in 'de school. Afgelopen zondag werd in Ottersum een dubbel zeskamp georgani seerd voör de kringen. Venio, Venray, Horst en Gennep, Er werd door 16 afdelingen van de K.P.J.L. deelgenomen. Onze sportclub behaalde samen met Geysteren de 2e plaats. Hiervoor ontvingen zij een prachtige beker met vaantje. 'UITERCLUB "DE PEELDRAVER" CONCOURS - HIPPIQUE. Bezoek a.s. ZONDAG 5 September het grote concours- hippique van onze ver eniging op- de camping "DE HEIDSEPEE1". Het programma omvat s1 Morgens s Dressuur 8- tallen, 4- tallen en individuele dressuur en Springen B. en Lö s1 Middags s om 2 uur het grote defile van alle deelnemende paarden, waar— na het nummer aangespannen landbouwtuigpaarden, waar bijzonder goede paarden uit Noord- Brabant en Limburg hebben ingeschre ven. Da.arna springen klasse middel, en aangespannen landbouw tuigpaarden gereden door'dames, waarna hoogtepunten als de vrijheidsdressuur van A.Poels met Hilda, en het springen klas se zwaar en tweespannen landbouwtuigpaarden. Het bestuur wenst alle bezoekers een plezierige middag toe. Tot ziens li! Wegens te geringe opgave gaat de SPORTMORGSN, georga niseerd in het kader van 50- Jaar IJsselsteyn, a.s. Zaterdag 4 September NIET DOOR. De film op dezelfde dag n.l, "DE EEND EN DE CADILLAC" gaat wel door, om 3 uur n.m.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1