SSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 41 13 Augustus 1971. Parochie H.Oda. lie Zondag na Pinksteren, Feest van Maria ten Hemelopneming. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Thomas Michels en echtgenote, 10 uur Hoogmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, 11.30 uur lees mis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Antoon Pouwels en echtgenote. Dinsdag: 8 uur maanddienet voor Gerarda Peeters- Ewals. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Donderdag:8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren, 14.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van v.Vegchel-Verheyen Zaterdag: 19.30 uur leesmis tot dankzegging voor de familie Swinkels- Wismans. misdienaars. zaterdag; 19.30 uur Knippenberg- Crienen. Zondag: 8.30 uur Kappen- Verstegen, 10 uur van Gassel- Koonings, 11.30 uur Spreeuwenberg- Claeseens A.s. dinsdag 17 Augustus, zal de tweede en laatste contactavond gehouden worden met de Duitse jeugdgroep in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur. Kleuterschooljjaar er afgelopen week contact is geweest met do school arts en Zr. Janssen van het Kleuterbureau, zijn wij samen tot de conclu sie gekomen, dat het i.v.m. de gezondheid van het gebit van Uw kleuter het beste is om geen liga me.er te verstrekken op de kleuterschool. U kunt Uw kleuter uiteraard wel iets mee naar school geven, zoals appel sinasappel, banaan, maar géén snoep of chocolade. Puiterclub. ooncours te Horst behaalde het 8- tal de 3e prijs in s.e klasse middel, er hebben vijf 8- tallen deelgenomen. Bij het individueel dressuur klasse middel behaalde Fr.Verheyen de 9e pr. met Ringo. Bij de klasse L.II behaalde J.Lemmens de4e prijs met Hennie, 7e prijs M. van Asten met Ibec, 8e prijs met Hatty J.Tonnaer. Bij de klasse L.I ring 9, 1e prijs H,. de Wit met Fabiola, ring 10 ook 1e prijs M.Spreeuwenberg met Anka, en in ring 12, 3e pri.js P. van Ass met Radja. Bij het springen klasse 3 de prijs M. van Asten met Ibec, en 14e prijs A.Poels met Hilda. A.s. zondag 15 Augustus is er eenspringconeours (geen dressuur) in Venray aan de Stationsweg aanvang 10 uur, om 2 uur begint het défilé. P.D.V. -Jsselsteyn. Uitglag vlucht Laon, 1 Augustus 1971, aankomst 1e duif 10.02.32, laatste duif 10.45.49 uur. H.Koonings: 1-15-20-25-43e pr. Jac.Hendrix: 2e pr. H.Verhoeven: 3-9-13- 2l-26-27-28-44-53e pr. J.Derix: 4-6-11-16-34-38-41-42~47e pr. J.Camps: 5e pr. G.Philipsen: 7-8-23-24-40-49-50e pr. A. van Asten: 10e pr.GiCup- pen: 12-18e pr. M.Arts: 14-30-31-36-48e pr.J.Arts en Zn.17-32-46e pr. J. v.d. Eynden: 19-33e pr. J.Philipsen: 22-39e pr. P.Camps: 29e pr. M. Philipsen: 35-37e pr. J.W.Hendrix: 45e pr. H. van Lipzig: 50e pr. H.Holt- huizen: 51e pr. De verenigingsprijs werd gewonnen door M.Arts. Z^Q ver(jer#

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1