USSELSTEUNS NIEUWSBLAD jaargang S no. 40 m ?0t b «e :**m 6 Augustus 1971. Parochie HOda "10". Zondag na Pinksteren. Zondag: 8,30 uur lee smis voor "bijzondere intentie, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30müur leesmis voor Simon Lommens. Maandag: 8 uur maanddienot voor Gerard Vullings. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor de 'overleden lam. Bhilipsen-* vroe te laars oensdags 8 uur maanddienat voor Simon Lenmens Donderdag:8 uur maanddienst voor Johanna SwlakeIs- van Doorn. Vrijdag: 8 uur maanddienat voor Leonard Philipsen, 14.30 uur hu wel mis voor het bruidspaar Orqoymans- Poela. Zaterdag: 19»30 uur leesmis voor Anna Janssen- Smeet's. MisdienaarsTiV1 0 Zsterdag19.30 uur Bleurkens- Spreeuwenberg. Z men. ijks- uur Enippehberg- sel- Glaeaseno. 8.30 C uur Koonings- Verstegen, 11.30 uur van Gas- Wocnodag 11 Augustus a.o. erganisoron do Duitse jongeren op het terrein bij het Duitse kerkhof een feestmiddag voor de kinderen van de eerste klas. Aanvang 2 uur tot' 4 uur. De ouders van deze kinder.en .z.ijn ook van. harte welkom. Er worden diverse spelletjes georganiseerd, zoals koekkappen, ei- lopen e.d. We hepen dat alle kinderen van do 1e klas aanwezig zullen zijn. Maandag 9 Augustus begint het ni euwe schooljaar 197T-1972. De schooltijden voor het zomerseiznen zijn'als gewoonlijk, en wel op maan- g, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 12 uur, en va,x 13.30 tor o.00 uur. Op woensdag is dc schooltijd van 8.45 tot 12.15 uur. De leer krachten zijn ober de diverse klassen als volgt verdeelds beide eerste klassen: Mej ."R.c-anssen en A.Storms, klas 2: Dhr. H.v.d. Heu vel, klas 3: Mevr. A.Gealen- Janssen, klas 4: Dhr. B.Loenen. De beide vijf de klassen: Dhr. F.Arts en P.v.d. Kelk, de. beide zesde klassen* Dhr. W. Verschuuren en A.Öteverlrr nog geopend voor de modeshow op 2 September 1971, 'door de Pa.Berden-Trie- nokené, rr.et medewerking van mannequins uit Amsterdam. De show is toegankelijk veer alle' dames en meisjes bövó'n 15 jaar. Kaarten h f.2.50 verkrijgbaar bij de-verkoopadressen, zie IJ1JB. 30 Juli. Haalt U tijdig Uw kaartjes 11I „Y.B., Zwemmen. De dames en Heren die weer in L.V.B.- verband willen gaan zwemmen, kinnen weer terecht. De lesuren beginnen weer op dezelfde tijden als voorheen, lesgeld f.2.50. van <pe dinsdagavond. A.s. dinsdag Om 8 uur starten wij weer met de gymlessen o.l.v. Mevr. Beerkens, voorlopig tot nader be richt 1 les van S - 9 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1