IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 30 Juli '971- jaargang g no. 39 faroohie HOda 90Zondf-g na Pinksteren. Zondag: 8-30 uur leesmis voor Willem Yollcnberg en overleden familie. 10 uur Hoogmis jaargetijde voor G-erard Peters en Maria Theu- nissen, 1.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Dlrsdag: 8 uur jaargetijde voor Karinus van Dijck. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Gcradus Vergeldt. Donderdagss uur leesmis uit dankbaarheid voer de familie Lemmena.Rongen. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor de familie G-ommera- Peters, 14,00 uur E.Mis tot dankzegging hij het 25- jarig huwelijk van Pleurkens- Keysers. Zaterdag: 19-30 uur gesticht jaargetijde veer Luois Janssen en Anna Heiligers Mxsdxenaarszateraag. 19,30 uur van G-assel- Claessens. Zondag8.30 uur Illeurkens- Spreeuwen!erg, 10 uur Knippenberg- Grienen, 1T.30 uur Koonings- Verstegen A.s. donderdag 5 Augustus zal er weer een contactavcnd gehouden worden met de Duitse jeugd, welke weer hij het kerkhof gelegerd is, om 8 uur in het Gemeenschapshuis. Donderdag 2 September wordt t.g.v. het 50- jarig bestaan van IJs- sclsteyn een modeshow gehouden door de Pa,.Berden- Trionekens te Venray, gebaseerd op het komende winterseizoen, en georganiseerd door de plaat selijke L„V,B, Gaarne willen wij J allen daarvoor uitnodigenAlle vrou wenverenigingen uit de omgeving hebben een uitnodiging ontvangen, en om bij deze groepen teleurstellingen te voorkomen, zijn kaarton in voorver- op verkrijgbaar. I) willen wij ook in de gelegenheid stellen alvast kaar een te kopen en wel een week eerder, zodat U zeker niet teleurgesteld hoeft 13 worden. Tegen contante betaling (niet telefonisch) zijn deze kaarten verkrijgbaar bij: Mevr. Arts- van Bakel, Heidsepeelweg, Mevr.Hendriks- Verhoeven, Lit- ncnbergweg 3, MevrJcnniskens- Philipsen Rouwkuilenweg 25, Mevr. Marcel lis- Janssen Peelweg 3, Mevr. Michels- Huys Meorselscpocl 10, Mevr.Arts- Tacken Timmermannsweg 94, Mevr. Philipsen- Hijssen Puttenweg 24, van 2 t/m Q Augustus, voor f.2.5o por persoon, waarbij koffie en gebak is in begrepen. Vanzelfsprekend zijn ook de noren hartelijk welkom. Ka zondag 8 Augustus wordt de voorverkoop gesleten, en kunt li de modeshow bes Iist niet meer bezoeken. Haa.l dus tijdig Uw kaartjes. Tijdens de feestweek zorgt de L.7.B. op Donderdag 2 September voor het serveren van koffie enz. Welke dames zouden ons daarmee, willen helpen, tijdens de pauze en evnetuecl voor en na se show. Opgave bij Mevr,Michels C4785-563, en Mevr. Arts 04932-369,- vóór;2 Augustus. Voor babysit kan ge zorgd worden. Inwoonsters van IJsselsteynOp woensdag September is er een middag voor" do' bejaarden. Welke dames, ook niet- leden van de L.V.B. zouden van 1.30 tot 6 uur n.m. willen helpen voor het serveren ven koffie e.d. Opgave bij 04785-563 en 04932-369, vóór 2 Augustus.Voor babysit kan ge zorgd worden. T XT

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1