ÜSSELSTEÜNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 38 23 Juli 1971 Parochie H.Oda 8e Zendag na Pinksteren Zondags 8„30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen- Spreeuwenberg 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Simcn Lemmens. Maandag; 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Dinsdag: 8 uur leesmis t.e.v. „hl. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H.Gerardus voor de familie Wismana- van Vegchel. Woensdag; 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Willemsen-Verheyen, 16.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig dienstjubi leum van P.Potten. Donderdag;8 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerard Vullings besteld door de buurt. Zaterdag; 19.30 uur jaargc-tijde voor Louis en Iiarrie Arts. Zaterdag: 19.30 uur Kappen - Verstegen, Zondag: 8.30 uur van Gassel - Claeesenn, 10 uur Fleurkens - Spreeuwenberg, 11.30 uur Knippen berg - Crienen. K P J Xi *•—*- -*Op het zondag j.l. gehouden damesvoetbaltournooi van ae kring Ven- ray behaalde de sportclub van de K.P.J.L. wederom de eerste prijs. Hiervoor ontvingen zij een beker en voor de tweede keer de wisselbeker. - Op het zondag 18 Juli gehouden concours te Cuyck behaalde het 8- tal de eerste prijs in de klasse middel. Bij het individuele dressuur L.I behaalde M.Spreeuwenberg met Anka de 5e prijs. Bij het springen klas se B was de derde prijs voor M. van Asten met Poes, en de 5e prijs A#P.?e.- s iet Hilda. Op zondag 25 Juli gaan de ruiters naar het springconcours, dus geen dres suur, naar Meerlo. Het bestuur wenst de ruiters daar ook veel succes toe. BVB 2- Degenen die mee willen gaan naar de Passiespelen te Tegelen, moeten zioh opgeven vóór 31 Juli a.s., tel.no04785-586 Uitslag vlucht Heverlé, 10 Juli 1971, aankomst 1e duif 11.31.27 uur, laatste duif 11.47,49 uur. H.Holthuizens 1-11e prJ.W.Hendrix: 2-5-7-20-21-23-31-51-59e pr. J.v.d. Eynden: 3-12-22e prJac.Hendrix: 4e pr. J.Derix: 6-13-17-26-27-38-48-72e pr. J.Philipsen: 8-10-39-66-6?e pr. M.Arts: 9-41-42-43-49-77e pr. H.Koo- ningp: 14-15-16-46-47-53-62e pr. G.Philipsen: 18-33-34-35-36-57e pr. H. Verhoeven; 19-24-28-30-55e pr. M.Philipsen: 25-32-40e pr. F.Daniels; 29- 76e pr. G,Cuppen: 37-44-45-50-61e pr.J.Hendrix Jzn,:52e pr. J.Arts en Zn.: 54-56© pr. P.Camps: 58-60e pr. A, van Asten: 64-64e pr. P.Arts65-68-59- 70-71-73-74-75e pr. De verenigingsprijs is gewonnen door G^Philipsen en M.Arts. Vlucht Danmartin, oude duiven, aankomst 1e duif 12.08.09 uur, laatste duif 11.35.44"uur. J.Arts en Zn.s 1-2-3-5e pr. P.Arts: 4-7e pr. J.W. Hen- drix; 6-8e pr. G.Cuppen: 9-10e prl M.H. Arts: 11e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1