T 6. Juli 1971» HGda jaargang 9 no. 3r c-' Zondag na Pinksteren Zondag.; 8«30 uur J eesmis voor- do Pare chic. 10 uur Hoogmis voor Johannes Keyaers en Gatharina Janssen, 11.30 uur leesmis voor. Johannes Verlinden en overleden familie. 8 uur "npanddienst voor Leonard Philipsen. 8 uur maanddienst voor Gerarda Feeters- iwals 3 "uu maand die not voor Piet van Stavoren. Donderdag;8 uur leesmio voer de overleden familie Leaaaens- Poels. Vrijdag; 8 uur leoomis voor Maria van Soest- Swinkels en overleden familie natcraag: 19 30 uur leesnis voor Gerard Vuillags besteld d.d. kaartclub. *~!.s dienaarsn j_ zaoeroag; 1 9.30 uur knippenborg- Grienen. Zondag: 0.30 uur nappen- Verstegen, '10 uurvan Gassel- Arts, 11.30 uur T\-.. V-rot Weekdienst" Kappen- Verstegen., Maandag Dinsdag; Woensdag: gfl De owe- dagen waarop het plan bes laat cm de Duitse jeugd die weer naar lJsselsteyh komt, -een dag m een Hollandse familie te laten doorbrengen, zijn Donderdag 5 Auguntus en Dinsdag 17 Augustus. Wig op een of beide dagen ecu of twee jongens of meisjes wil opnemen wordt nog eens verzocht om een telefoontje aan P. y.d. Kolk. Wim Arts of Pasfoor We he,, sender nog te weinig. Do bedoeling is dat s'avonds een gezellige avond wordt gehoucen in het Gemeenschapshuis met de gastgezinnen, We hebben ervaren dat. zo'n dag door de'jeugd en door zeer op prijs gysteles. de Duitse leiding I ."R 'Willen de danes en hezen dio dit seizoen willen gaan zwemmen, dit nn opgeven, uiterlijk 31 Juli 1971, tel.no 5C9, Blaaskapel "De Sms leblaozors n -de 19 De blaaskapel "De Smeleblaosera" zal op za- urn optreden in het Gemeenschapshuis tc Vredepeel, tijdens de wede- kermisverder zal op Donderdag 22 Juli oen bezoek worden gebracht aan camping ,-,eidsepeel,: (H.rtufcers) waar vanaf 8.30 uur n.m. door de olaaskapol gemisiceerd za.l worden. Eiaachien is dit voor vele IJsselsteyn ners de gelegenheid om eens een bezoek aan deze camping te brengen. Hex bier is er beat i'J' - Op hst concours te Lisaael behaalde het 8- tal de 8e prijs. Ruiterslub individueel dressuur krasse L.II een 3 e prijs voor Jac.Lemmers met Hennv. En m do klasse n.l in ring 19 een 1c prijs voor H.de Wit met lab-ola, en_m ring 20 ook de Ie prijs voor j?van Ass met Radja. Bij het springen klasse B behaalde A„PoeIs met Hilda do 1e prijs or P van Aas met Radja dc 3e prijs- A 8- talen on individueel dressuur- begint uur. Als er mensen zijn die ook graag me melder bij een van onze bestuursleden, auto tc- gaan. zondag dull gaan we naar het concours in Guyck. De dressuur voor om 10 uur - en het défilé om 2 souden gaan kijken kuzmen sioh voor eventueel gezamelijk mot de Te koop nieuwe aardappelen. W.Hubero, Timm.weg 96, tol,235. Te koop. drinkbak G-.v.d. Munckhof, Puttenweg 2" nieuwe aardappelen, en 4 drinkbakjon voor koeien. J j. o Zj<TU_L ij |j Zj ni n V PT'rlpr' f/SS 1 tv rïtv r\ 1 O Tn -1 -ï O - I V' I (hiMol rl n a r. vs- i 1i r ~r <-? 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1