2 juli 197" c jaargang 5 no. 35 Parochie E.Cda. 5e Zqndag na Pinksteren Zondagr. 8,30 uurleesmis voor de Parochie, 1C uur Hoogmis, jaargetijde voor Gerard en Willy Puts, 11.30 uur 1 es-smis voor Victor Luyten. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Catharira van Lipzig- Geurts, en Maria van lipzig— Willemsen. Dinsdag: 8 uur maanddicnst voor Louis Janssen en Anna Janssen- Heiligers* Woensdag.: 0 uur leeomi o voor Harrie Stiphout. Donderdag:8 uur maand-dienst; voor Maria Deters- Tennissen, Vrijdag: 8 uur geen mis, 13.CO uur huwelijksmis voor het bruidspaar Jans sen- Sanders, 14-.00 uur II.Mis uit dankbaarheid bij het ?5- ja rig huwelijksfeest van Hend-rix- v.öWeyer. "aterdag: 19.30 uur maanddienst voor Simon Lemmens. -- -.ttn. Zaterdag: 930 uur Pleur kens- SpreeuwenbergZondag: 0.30 uur de Wiv- Claesoens, '0 uur .Knippenberg- Grienen. 1130 uur Kappen- Ver st ogen. Z3x* ïi i o c"b ar Ir —r-j)e boerenleenbank is met de kermis alleen voormiddags ge opend van 9 tot 12 uur, dus op Maandag, Dinsdag on Woensdag. Handboogschutterij. -T. - jp }-iet, kringconcours te Horst werden de volgende prij zen behaalde zestal 2e prijs. 2e zestal' 1e prijs on kampioen. 3c zes tal 4e prijs, 4e zestal 9a prijs. P.Spreeuwenberg behaalde de 33 prijs bij de jeugd. Th.Janssen en P.Spree uwenberg mogen deelnemen aan de lied.Jeugdkampioenschappen te Heerlerheide op 25 Juli a.s. A. s. zaterdag 3 «Juli zal oude vereniging deelnemen aar het openingseon- eoure te Tionray, aanvang 8 u.ur precies. Vertrok cm 5-30 uur vanaf het Ge meenschapshuis. Ér wordt met 3 zestallen deelgenomen. Zorgt allen op rijd nwezdg te zijn. -- -hdl Uitslag vlucht la on, aankomst 1e duif 10.26.55 uur, laatsco. duif 11.11 uur JArts en Zn.: 1-2-6-1Oe pr. G.Phili.ps.en: 3-4-5-8-11e prA.van Aston: 7e pr. Jc.W- Hendrix: 9e pr. D.Arts: 12e pr. - - Z.1*--- Uitslag vlucht Ia on, aankomst 1e duif 10.33.02 uur. A.Hendriks: 1-12-19e pr. H.Wilcems: 2e pr. Cf,binders: 3-6-9-21 e pr. K.«Jans sen: 4-23e pr. J. Janssen-W,5-13-1.5e pr. P.Cox: 7-16e pr. H. van Ass:8- 13-20e pr. J.Ousters: 10e pr. H.Hendrix.: 11-22c pr. Chr.Hellegere14e pr. E.Janssen: 17e pr. n1Jrn'3-nfeBinnenkort is weer de stamboek-keuring. Opgave bij P.Jjitjons, tol.no.244- \±y±S.jjet de kermis is onze zaak na de middag Gesleten. Voormiddags geopend van 9-12 uur. Voor storingen bellen na sluitingstijd no.232, bij goon gehoor bellen no. 3418Keysons jr. Beleefd verzoeken wij hiermede rekening te houden. Gebr. Keysers, Lovinokplcin. o CL 37 £3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1