USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 25 Juni 1971. iaargsng 9 no. 34-. Parochie EtOda. 4c Zondag na Pinksteren. Zendag: 8.50 uur leesmis voor Louis Janssen besteld door dc Boerenleen bank, 10 uur Hoogmis voor ds Parochie, 11.50 uur leesmis voor Harrie Goumans. Maandag: 8 uur leesmis voor Piet var. Staveren besteld door de bojaarden- vereniging. Dinsdag: 19.00 uur gesticht jaargetijde voer Jan en Jeanette Foels. Woensdag: 8 uur leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen. Donderdag:8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Albert Pleurkens en Elisabeth Glaossens, 14,50 uur huwelijksmis voor her bruidspaar van Zogchel-Swinkols Zaterdag: 19-50 uur leesmis voor Gerarda. Peetcrs- Ewals. Misdienaars^ zaterdag: 19-50 uur Knippenberg- Grienen. Zondag: 8.50 uur Rleurkens- Sprocuwenberg, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.50 uur de Wit- Koonings. Zondag 27 Juni sal de laatste zondag van dit seizoen zijn dat we rn de loc-smissen gezangen uitvoeren. Wc zullen met de zang dan stoppen tot half Augustus om dan weer met frisse zin een nieuw seizoen te beginnen. Harte lijk dank aan organisten en dirigenten voer hun inzet in het afgelopen seizoen. Jonger enkoor. repetitie (generale repetitie kerkconcert) zal plaats vinden op zaterdag 26 Juni om 5 uur n.m. IN DE KERK. Natuurlijk is iedör- een dan aanwezig. Zondag 27 Juni om 15*50 uur is er dan een kerkconcert verzorgd door het jongerenkoor met medewerking van J.v.d.Laar en T.Siegers op het orgel. Ouders var. onze leden en vele anderen hopen wij zondag 27 Juni om half 4 namiddag in de kerk te mogen begroeten. Kano. o o ogschutt er i j g> 7l0ndag 27 Juni <971wordt het; 4o kringc one ours gehouden to Horst, aanvang 10-50 uur v.m. Vertrek vanaf Gemeenschapshuis cm 10 uur, zorg allen op tijd aanwezig te zijn. Er wordt niet 4 zestalion deelgenomen. Hc-t terrein is gelegen tegen over hotel Dc Oude Lind. 1JJssolsteTyx-. Uitslag vlucht Ottignies, 12 Juni 1971? aankomst 1e duif IO.57.47 uur, laatste duif 11,19.02 uur, M.Philips en: 1-3-14e pr. P.Philipsc-n: 2-5-15e pr. H. Koonings: 4e pr. M. Arts: 6-7c pr. J.Derix: 3-9-1 Je pr. J.W-.Hendrix: 10-110 pr. JacIlendrix 12e pr. Vlucht Orleans, 12 Juni 1971? aankomst 1e duif 16.11.1C uur, laatste duif 17,27.46 uur. P.Arts: 1-7e pr. J.Derix: 2-3-4o pr. J.Arts en Zn.: 7~5e pin H.Holthui- zen: 6c pr. M.Arts: 8e pr. Kampioensc.iap.bondag j.l. behaalde de sportclub van de M.B.L. op do in- terkring sportdag tc Heythuizen het kampioenschap in de kasse D. Verder behaalde Leny Jaspers do 3c prijs bij dc 400 m. hardlopen en Nel ly Vergeldt oen 3e- prijs bij het hoogspringen. 'd. i H

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1