m e RJiiiia» USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 18 Juni 1971 Zondas Idargang 9 no. 35 Parochie H.Oda. 3e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leesmis voor Mathijs Derikx "besteld door de Boerenleen bank. 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jongerenmis voor Simon Lemmens, Thema: Vader, hoe zien we hem. Maandag, dinsdag, woensdag., donde'rdag en vrijdag geen mis. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Gerard Vullings besteld door de buurt. Ml5^.-ie:n.a.a.r.sZaterdag: 19.30 uur de Wit - Koonings. Zondag: 8.30 uur Knip penbsrg- Grienen, 10 uur Fleurker.s- Spreeuwenberg De repetitie is op Zaterdag, 19 Juni om 7.13 uur run-,, in zaal Bos. Zorg dat iedereen aanwezig is. t jongerenkoor z-al op Zondag 27 Juni om 15.30 uur in de kerk con KERK- U..N0BPT verzorgen. Verder werken mee J.v.d. Laar en. Ton Siegers al s orga nisten. J.v.d, Laar is nog maar 13' jaar oud, maar IJ zult met verbazing luisteren naar de muziek die dezre jongeman uit h.et orgel haalt. Eet jonge renkoor verwacht- op zondag 27 Juni eer. groot aantal bezoekersDe entree is vrij, maar er wordt* een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de bestrij ding van de kosten. Mogen wij naast de ouders van de leaen van het koor ook vele. anderen aanwezig zien. Het is een stimulans voor het koor om zich te blijven beijveren voor de koorzang, en voor TJ een uurtje dat U kunt genieten van goed uitgevoerde zang en orgelmuziek. Kleuterschool. In verband met examen hebben de kleuters van juffrouw El- ly donderdag 24 Juni de gehele dag geen schooi. Woensdag 23 Juni is het voor deze kleuters dan de laatste schooldag. Donderdag is het voor de andere kleuters wel school' en tevens de laatste schooldag voor de grote vacamie Groene Kruis. Zuigelingenbureau24 Juni a.s. is er geen bureau. Voor de -ad Juli zijn de bureau's vastgesteld op resp. 1 en 29 Juli. IJseeleteyn. uitslag vlucht Saiseono, 6 Juni 1971, aankomst Ie duif 17.50.34 uur, 'laatste duif 19.23.36 uur. P.Arts: 1-4-15-18-236 pr. J.Derix: -2-9-14-22e pr. J.v.d. Eyndes 3-12e pr. M.Arts: 5-10-17-25e pr. M.Philipsen: 6-27e p.r. H.Koonings: 7e pr. J.W. Hen- drix: 8e pr. J.Arts en Sn.; 1-1-13-20-2le pr. P.Philipsen: 16-24e pr. EGuppen:19e pr. A. van Asten: 26e pr. De vêrenigingsprijs werd gewonnen door J.Ar+s en Zn. P.D V. Huiszoekers Uitslag vlucht Soisscns, aankomst 1e duif 17.53.32 u. A.IIendrix: 1e pr. J.Cox: 2-4e pr. M.Janssen:3-1 t-37c pr. H.Hendr.ix-: 5— <2- 38-39-40e pr. J.Janssen V.6-9-19-20-21-22-33-36-43-4?e pr. G.Binders: 7- 10-H-29-35-49e pr. H.van Ass: 8-18-25-31 -46e pr. M.Vergeldt: 11e pr. A.Rongen: 13-41-48e pr.M.Houben: "15e pr. J.Cox': I6~27e pr. H.Janssen: 23- 28-50e pr. H.Willems: 24e pr, B.Binders: 26e pr. P.Cox: 30e prJ. van Soest: '32e pr. J.Custe'rs: 34-45e pr. Chr.Hellegers: 42e pr. Gebr. Pouwels: 44e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1