JSSELSTEÏJNS NIEUWSBLAD 11 Juni 1S7". jaargang 9 no. 32 Darcchie H.C-öa. 2e Zondag na Pinksteren, Zondag: 8.30 uur leesmis voor Eraneina Cleophas- Spreeuwenberg-, 10 uur Hoogmis voor de Parochiemet Sacramentsprocessie, 11.30 uur jongeremds voor Simon lemmens. Maandag: 8 uur maanddienst voor Piet van Staveren. Dinsdag, Woensdag en Donderdag, geen mis. Vrijdag: 19.30 uur H Mis voor de vinderen van de 6e klas bij de school- verlating, terdag: 19.30 uur jaargetijde voor ..Martinus Strijboa. inwoners "langs Lovir.ckpleinmogen we vragen om Zondag '3 Juni tijdens de korte sacramentsprocessie Ls vlaggen. jiisdi.fe' -iaa'r-ëm- zaterdag: 7.30 uur van-Oa se el-C laes sensZondag: 8.30 uur de Wit- Koonings, uur Knippenberg- Grienen. i2ïïfE£SZy££.°JLi. Zaterdag 12 Juni is de repetitie om 8.1b uur n.m. in de- kerk. I.v.ia. de voorbereiding van bet kerkccn.ce.rt op Zondag 27 Juni verwacht de dirigent dat niemand zal ontbreken. jgj-. ^ijn nog 3 plaatsen open voor het komende schooljaar. Ook de kleuters di'e in November 4 jaar worden, kunnen worden opgegeven. Dit is op Maandag 14 Juni» van 3.3o - L uur in de kleuterschool. Be3aardenverenigingxjjtotap.jeA.-s, maandag vindt het uitstapje naar Arn hem plaats. De bus vertrekt om 8.3c uur bij de kerk. Wij h.opcn dat U allen op tijd aanwezig zp.1 t zijn. eventueel in het bezit van een lunchpakket or oen diner s'avonds om 19,00 uur is gezórgd in Ledeacker. Het-bestuur «•enst een prettige dag toe. Boerenleent^k^ Sgn dezer dagen hebben wij bericht ontvangen van de C.C.B. te Eindhoven dat de rekening-courant administratie op 23 Augustus zal overgaan naar de computer van de COB,, waardoor deze dan -volledig is ge automatiseerd. Dose omschakeling zal enige aanpassing van diverse in ge bruik zijnde formulieren met zich mee brengen, terwijl ook dc verdere af werking. enigzins zal worden, gewijzigd.. Naast een aanmerkelijke toer batering, die deze automatisering bewerkstelligt:, zal een dergelijke omschakeling echter ook enige aanpassing, vragen,-, zowel van de rekeninghouders als van het personeel van de bank. Wij vertrouwen dat in deze Uw gewaardeerde medewerking -zult willen, verlenen. ïïtz',t„ zul 1 sr_ wij ö.e rekeninghouders ieder afzonderlijk nader hieromtrent berichten, maar wij meenden U reeds thans van deze omschakeling op d.o hoog te te moetou brengen.-Het ligt in de bedoeling dat cp het einde van dit jaar alle Boerenleenbanken .die zijn, aangesloten bij de C.C.B. met hun re kening-courant en privérekeningen). op de computer van de C.C.B. zijn aan gesloten, nadat hiermede drie- jaar gel-eden een begin is gemaakt. In de toe komst zal dan ook geleidelijk de spaarbank- administratie via de computer worden geleid.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1