USSELSTEUNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 29 20 Mei 1971. Parochie H.Qda. Zendag na Hemelvaar';. Zondag: Maandag Dinsdag 9.00 uur lc earnis waaronder eerste H.Communie der indcren, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11*30 uur leesmis voer üera - da Peeters- Ewals besteld door de L.V B'. 8 uur weekdienat voor Mathijs Derikx. 8 uur weefcdienst voor Louis Janssen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor* Piet van Staveren, Donderdag:8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie, 19.00 uur E.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Tonnaer- Branssen. Zaterdag: 19-30 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Janssen-Heili- gers. In verband met de eerste H.Communie zal de eerste mis a,s. zen dag zijn om 9 uur. Lied-en^aioZaterdag: 19,'30 uur de Wit - Koonings. Zondags 8.30 uur Knippenberg - Grienen, 10 uur Kappen - Verstegen, 11,30 uur van Gassel* Arts Lagere oohcol Op woensdag 26, en donde;r-dag 27 Mei, dus volgende week, werden de tweede serie contact- of kijkavonden in de school gehouden. Op beide avonden is de school geopend van 7 tot 10 uur. Dg ginderen bren gen nog een bericht mee naar huis, waarin vermeld staar op welke tijd we het liefst verwachten. PinkstsrvacantieDe pinkstervacantie is dit jaar een hele week. Zoals IJ weet duurde dit jaar de paas vac antic geen 1-g- weck maar slechts een week. Die halve week minder is nu gekomen bij de pinkstervacantieDo zomerva- cantie begint dit jaar op Maandag 28 Juni en duurt tot Maandag 9 Augustus. Schoolveriating. De schoolverlatirigsweek wordt gehouden van 14 t/rc 18 Ju ni. De afsciëTÏsavond vindt plaats op Vrijdag 18 Juni. Hierover volgen neg nadere mededelingen. Ve ^V"G^ZOK"PT>i;7"£r ■iu'iB'.. Deze week wordt de premie va.n de Mei- schatting p lus do premie van de bij schattingen van Januari tot Kei afgeschreven bij de Boe nen! eenbank-r De premie van de Mei- schatting bedraagt 1 fo voor de koeren, en 1/4 "fo voor de pinken. ------Ifilevering vacantiezegel3De inlevering van vacant ie zegels zal zijn op Maandag 24 Mex, en Dinsdag 25 Mei, var. 6.30 uur tot 9 uur nm. Scheur goon zegels uit het boekje, dit wordt gedaan door de P.V, Maak een juiste optelling van het aantal zegels en geldwaarde, dit verge makkelijkt het innemen. Do inlevering is bij P. Janssen, Schoolweg 2b. J1RA '70. A.s. dinsdag 25 Mei is er weer een openbare vergadering. Deze begint om 20.30 uur, on wordt gehouden in zaal Roelanzia. Iedereen is hartelijk welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1