Korfbalclub. Namens bet bestuur en Leden van de korfbalclub "De Peelkorf" willen wij iedereen hartelijk dank zeggen voor de geweldige belangstelling, getoond bij het behalen van het kampioenscha.p van onze Senioren. Speciaal woord van dank aan de fanfare en êrura drumband voor de fijne muzikale hulde. Ook voor de financieele giften zijn wij II allen heel erken telijk. Nogmaals onze hartelijke dank. Bestuur en -leden. v.d. KORFBALCLUB De uitslagen van het afgelopen weekend zijn: M.K.V.C. Peelkorf c R.K.Z.S.V. Marijke Asp.2 Peelkorf 2 Peelkorf 1 - Peelkorf B - The Bleu Sta-rs A - Peelkorf A - Peelkorf Asp.2 - K.C.H.B. 1 - Ajola 1 De te spelen wedstrijden zijns Meterik a f Peelkorf A Meterik Asp.1 - Peelkorf Asp.2 Peelkorf B' - Olimpia 1-6 0-4 0-7 0-0 1-1 7-0 3 uur vertrek 2.15 uur 2 uur vertrek 1.15 uur 3 uur. Opstellingen: L. Keysers 0. Arts 1. vAss A. Janssen R* Deeters M. Geurts 1. Heidens M. Stiphout M. Swinkels E. Vogels E. Claessens H. vd Leeuw Leidster. L. v Asten Peelkorf Asp. 2 R. O. R. P. Jespers Gommcrs Koonings Swinkels res G. Jespers Junioren B N. Sanders T. 01a.essens M. Baltissen Vogels res E. Willems J. Vergeldt D. Heiligers M. Swinkels A, v Gassolt Leidster M. Arts L. v Ooi P. Ilorrevcets WGoumans Tr. Ousters leidster 1. Vergeldt H. Hendriks N. Vergeldt L. v Dijck I. Claessens Meisjes willen jullie nog aan de pasfoto's denken voor do legitimatie bewijzen. Want deze moeten nog opgestuurd worden. Ruitcrclub. A.s. zondag wordt voor het eerst in dit seizoen met het 8- tal aan het concours te Sevenum deelgenomen. Verder nemen alle rui ters deel aan de individueel dressuur en springen. De dressuur- en spring- nummers beginnen om 10 uur, en het hoofdprogramma en defile om 2 uur nm." Verkrijgbaar: *80 ton kippenmest, vanuit hok. P.Janssen- v.Dijck, Timm.weg 3a. Café van Ham, op verzoek, ook s'avonds geopend. Beleefd aanbevelend, van Ham, Timmermannsweg 76.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4