M O.E D E R D AG _rirJu"nl*s.£.fü?.4-9?^ Afgelopen week brachten wij in rekening voor de voornaam ste producten, franco boerderij en af magazijn por 100 kg.exclusief 4 BïW. Zeugenmecl f» 36.20 Br aa dkuikenk or r el f. 45,60 Z eugenbr ok/k or r el d6,80 Baby- kalverkcrrél 36.80 Big.,enopfokkorrel (50 kg.) 86.— KaLvcrbrokken ER. 34.10 bab;y- biggenmeel 49.70 R ün d v e e b r okk e n AB, 33.30 Baby- big., enkorrel 50.70 Mineralenbrok 34.50 Bi g, en e t er tme e 1 41.20 Biggenstartkorrel 4-1.80 Mestbrok—vaor rundvee 34.— Siacht.varkensr.ieel 37.70 DHV. groen 138.— Slachtv arkcnskcrrel" 38.30 P arrüebrokke n 34.90 Voll, foktommeel zw. 39.50 Voll. legm&el 40.— opfokvoeder I 42.40 Koekjes AB. 35.60 II -41.30 B s t1 er i j en me ©1 39.50 Duivcnkorrcl z omar 52 Keikoohkorrol I 50.— Kalkoenkorrel II (snolm.) 48.-40 Op bovenstaande prijzen -zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één bestelling, er bezorging op één dog. Alle bestellingen dienen daags voor de datum van. bezorging, v6ór de middag ge daan te zijn,, andere vervalt 10 ct. korting per 100' kg. 4000 log. 6000 kg. 10.000 kg. Bulk: Gezakt: 1000 kg. 1.50 2000 kg. 1,55 -.05 1.60 -.10 1.65 -.15 l.?o -.20 B o ekh oudbureau Reeds nu dolen wij mede dat het Boekhou.dbureau zitting houdt op Mat:fidaf; 1? He5 1971. zoals gebruikelijk op het kantoor van de L.L-.T.B. van 2 - 3 uur n.üi, ^SFJ.c2^, "S®. Kringwedstri.id Sevenum. Zondag 9 'Mei a, s. gaan we 'na.-; r de kring wedstrijd, die gehouden wordt op de Scha.tberg xn Sc ventan, We sullen om 9 uur vertrekken vanaf de L.L.T'.B. Natuurlijk zorgen wc er voor, dat we er keurig netjes opstaan, en dat onze pony's gezien mogen worden, De drossuurwedstrijden beginnen om 10 uur, en om half 2 de springv/edstrijden. Leden van de pony- club, die zonder pony meegaan, moeten zorgen, dat zc. om half 10 "bij het Gemeenschapshuis zijn, dan zullen enkele bestuursleden re meenemen naai- Sovenum. l'a'tordag' öefcaeu we allemaal om 10 uur op het ruiterterroin. We rekenen wc or op veel belangstel]ing van ouders natuurlijk. Jongens en meisjes, allemaal veel succes zondag. Eêt-bestuur'. GESCIIENKEND AG Wij hebben voor MOEDERDAG, en voor vele Zondagen daarna, een fraaie collectie zeer solide- tuinmeubelen, terwijl voor de verfraaiing van Uw tuin ook decoratieve bloembakken in onze win&cl voorradig zijn. KOMT U EENS VR T11LIJVEND_KI JKEiH Verder hebben wij voor Uw tuinhobby Ai 1 e t•aingeraedschap Sproeiers Gieters Rugspuiten ctc. ctc Alles van gerenomeerde kwaliteit en tegen de meest concurrente prijzen IJ1 - BEDRIJFSGOEDERENWINKEL van de L.L.T.B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6