JERA '70. TAFELTENNIS. XDe opkomst vrijdag j.l. was redelijk, er waren voldoende jongeren aanwezig, de ouderen ontbreken echter nog. IEDEREEN (van 11-60) kan meedoen. Komt U a.s. vrijdag eenskijken. De jongeren verwachten wij a.a. vrijdag om 18.30 uur, de ouderen (boven 16 jaar) om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis. KANDIDATUUR JERA *70. j}e neren A.Baltissen (niet herkiesbaar) en J.van Ham (herkiesbaar) waren aftredend. Tijdens de openbare vergadering j.l. hebben zich 5 personen candmdaat gesteld. Daaruit zijn J. van Ham en P. de Weert gekozen. VACANTIE- WERK. Scholieren die in de vacantie 3 weken willen werken bij eon bedrijf of instelling, (minimum leeftijd 16 jaar) kunnen contact op nemen met het Arbeidsbureau te Venray. TAFELVOETBAL, -n De competitie is weer afgelopen. De eerste 3 prijzen wer den behaald door: 1groep 4, Joep Poels - Theo Claessens. 2. 3» Piet de Weert - Jan Geurts. 3. 7, Harrie van Asten - Leny van Asten. Voor a.s. Zondag 15 Mei kunnen zich weer nieuwe leden aanmelden voor de volgende, competitie. Opgeven bij: P.de Weert, J.Geurts, H. van Aas. OPENBARE VERGADERING De volgende opnebare vergadering van JERA /O is Dinsdag 2,5 Mei. Reserveer deze avond, en toon Uw belangstelling. uitslag vlucht Ileverlé, wind Noord-Oost, aankomst eerste duif 19.17.Oj uur, laatste duif 15.44.13 uur. J. Arts en Zn :lr9-H-l6—17-23—24-30-44e pr. J. v.d. Eynden: 2-6-15-19~22e pr. J a c-. Camps: 3e pr. P.CampS: 4-21-45e pr»J.W.Sendrix: 5-28-31-35~37-33e pr. 1-I.Phi- lipsen:7-46e pr. P.J. Philipsen: 8-27e pr. J.Derix: 10-33e pr. Jac»IIendrix:12- 13e pr, H.Holthuizen: l4-36e pr. M.Arts: l8-32-39e pr. H.Koonings: 20-26e pr. P.Arts; 25e pr, J.Philipsen: 29-40e pr. G.Philipsen: 34e pr. II»Verhoeven: 4le pr. J os. Pcüw el-s: 42-43© pr. A, van Asten: 47e pr. De verenigingsprij s is gewonnen door J.Philipsen. }1,H. Asper,■'stelers. In goed overleg met de I.L.T.n,"is hét ook dit jaar weer mogelijk om asperge- kisten op eigen dorp af te helen. Vanaf Maandag 10 Mei 1971 zal er gelegenheid zijn om aan de poterbewocrpl.aets van de L.L.Ï.L» leeg fust af te halen of in te leveren, maar niet iedere, dag., alleen maar op de Maandagen. De rest van de dagen kan men in Leunen terecht. De heer P.bus zal op de Maandagen, te beginnen a.s. Maandag 10 Hei, s'morgens van 7 tot 8 uur de kisten uitgeven. Uiteraard moet U zich correct aan het uitgifte- uui' houden. De afhaal tijden in Leunen zxjn als volgt: Iedere dag van 7 - 7»30 uur v.m. en van 6-7 uur n.m.behalve op de zaterdagen dan alleen van 7 - 7.30 uur_v.m. Bestuur Tuinbouwverenlging. Jvocr de vele blijken van belangstelling Ons telefoonnummer is veranderd, welke wij bij gelegenb-eid van ons 40- wij hebben nu no. 366. jaiig Huwelijksfeest mochten ontvang», Traasportbedrijf; Fa. Soonias». j.n de vorm van lelxcxtatxesbloemen eni cade.aux, zeg en wij mede namens onze Steeds uit voorraad leverbaar kxndehen on l^leinklndcren-, hartelijk diverse pcrkplanten, dank. Earn. Kichele- Lamers, Ringweg 8 Idsseleteyn. J.Verlinden, Heidsepcdweg ?9<

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3