SYi.; BseiH ^y.•- a T. f ArTATTr>TTf)P T 0 L10 T 0 URl'I 0 0-i OB'KeK6lv aai4fndag- a.s.wc^r ho t jnavl] i jk.pe poliotournooi voor de A-, B-> O- en B-jon^a worden gehouden. Gezonde jongens spelen dan ten behoeve van de polio-patiëntjesIedere speler draagt dan 25 c-t'. bij voor 't poliofonds. Bovendien worden er voor het tournooi door dc jóngens entreekaartjes d 50 et. verkocht. In de komende weken zullen de U-spelers van onze jeugdafdeling cok bij U aankloppen, Stelt U ons én de poliopatiënten niet teleur. TJ steunt waar 1 ijk een gogd c.oel. Ü'itslagen 'gespeelde" weflstrijdens IJs.selste.yn - MVC 2 2-4 Venray 3 1 - IJsselsteyn J) 1 1-5 Holthses l-Usselsteyn 2 8-0 IJsselsteyn 3 1- Leunen 3 1 1-1 IJsselsteyn 3-America 4(vr„) 1-2 IJsselsteyn 3 3- Leunen 3 4 3-0 IJsselsteyn vtr.-St. Anna 3-1 Venray 3 7 - IJsselsteyn 3 4 0—0 IJsselsteyn C i-Leunen C l(vr2-4 Zondag, 2 mei; ÏTJssëls teyn 1 a iteyii 1 vrij. IJsselsteyn 2-"* Leunen. 1 2 uur- Th. Will ons en (Blo(V 1) IJ s seis teyn 5 - Sparta 412 uur- H. Hendriks. (V 2) Zaterdag, 1 mei: IJsselsteyn Al- Horst A 2 Aanvang5 e.e.r(Y 1) W„ .Arts -• H. v. Ass- P. v. Asten- H. Boveë- J. Bus- B. Claessens- P. Olaesscns- W. Grienen- H. Hendrik- WStevens - M. Stiphout en L. JermeskensLeider: H. Lit.jens. IJsselsT&yh A 2-- Wans sura A 2 Aanvang: j uur(V 2) H. v. Asten- P. Baltissen- M. Glaessens- Jos Claessens- W- Vergeldt- Fr. Glaessens- L. Pouwels- G. Spreeuwenberg- 1'. v3ijck- L. Sanders- M. Martens en JVergeldt. Leider: W. Smeets. Rolthees BI- IJsselsteyn B 1 Aanvang3 uur P. Arts- W Arts- "A". v". Asten- P. Claessens- Vertrek: 2 uur (busje) T. Glaessens- W. v.. Bijck- A. Pleurkens- J. Gies'berts- R. Giesberts- Gooren- Pr. Hendrlx- IPeeters. Leider: M. Horrevoets. IJsselsteyn B 7- Leunen B 5 Aanvang2.50 uurV 2 G„ Claessens-, Th. Geurts- A. v. Haperen- 'Chr. v. Haperen- H, Eellegers- Fr. Vergeldt- B., Rubers- L v. Csch- T. Swinkels- H, v.d. Yen - I. de V/it en P, Stiphout, Lei der: J, Emonts. Leunen Cl- IJsselsteyn C 1 Aanvang250 uur Er Bos- M. Bouten- P, Claessens- J, Ilendrix- Vertrek: 1.30 uur(fiets) Fr.. Janssen- J.. v.d* Leeuw- T. v. Lipzig- H. Vergeldt- J. Versteegen- R. Keysers- H. Koonings en G. v. Gassel. Leider:'Pr. v.d. Pas. IJsselstóyn 3) 1 - leunen 3 1 Aanvang; 10.30 uïïr(Y 1) Gv. Gassel H« Claess.ens Paul Pleurkens Pr, Marcellis H. Pleurkens M. Teunissen(Pl.M. Teunissen P. Bartray II. Koonings R. Keysers K. de Weert Leider: W. Verschuur en. Res.: G. Sprceuwenberg Holt noes 31- IJsselsteyn B 2 Aanvang: 10.50 üür G. Versteegen Vertrek: 9.45 uur(Busje) H„ v. Lipz.ig Fr., Koonings Jac Philipsen W. de Wit P.. Stiphout P, Pleurkens Geurts A. Claessens E. v. Asten A« Juffermans Leider; J. Arts Res.: B. Hendrix Venray. 3 V- IJsselsteyn 3 J> Aanvang: P.~5Ö~uïïr Joh. Janssen Vertrek; 9.45 uur(fiets) J, Claessens H. Peeters M. Koonings W. v.d, Yen Hans Claessens Jos Janssen W. Steverink p. Rubers P. Philipsen Sj. Willens Leider: P. Verstappen. Res,: Pr. v, Kniuuenbcrr-M. v. -Blink uJsselgteyn 3 4- DlBTT?- Aanvang: lïiTïïTHïïnt~2 Fr. Teunissen Tw, Swinkels H.Arts Th, Jermeskens W. Claessens JSwinkels P. v. Tilburg G. Grienen. W. Koonings P. Janssen M. Houten n Le^er^JWanss^Ros,; G. v. Dijek-H. Pijnenburg IJsselsteyn veteranen vrij

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3